Blog

, ,

[:ua]Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження[:en]Internet of Things: Problems of Legal Regulation and Implementation[:]

[:ua]

24 жовтня 2017 року у Верховній Раді України відбулася перша науково-практична конференція “Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження”, організована Комітетом з питань інформатизації та зв’язку, Науково-дослідним інститутом інформатики і права  Національної академії правових наук України, факультетом соціології і права Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У заході взяли участь народні депутати, представники провідних наукових закладів, фахівці та експерти, серед яких і викладачі кафедри теорії та практики управління, зокрема в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Чукут С.А. та викладач Мельник Б.Б., а також наші студенти другого та п’ятого курсу спеціальності “Публічне управління та адміністрування”.

Чукут Світлана Анатоліївна виступила із доповіддю на тему: “Від Інтернет речей до Smart City: проблеми та перспективи”.

Повна програма першої науково-практичної конференції “Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження”

[:en]

On October 24, 2017 in the Verkhovna Rada of Ukraine was held the first scientific-practical conference “Internet of Things: Problems of Legal Regulation and Implementation”, organized by the Committee on Informatization and Communication, the Research Institute of Informatics and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, the Faculty of Sociology and Law of the National Technical University “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

The event was attended by people’s deputies, representatives of leading scientific institutions, experts and experts, including teachers of the Department of Theory and Practice of Management, in particular, acting head of the Department of Theory and Practice Management S. Chukut and the teacher B. Melnyk., as well as our students of the second and fifth year of the specialty “Public Administration”.

Svitlana Chukut gave a presentation on “From Internet to Smart City: Problems and Prospects”.

[:]