Blog

[:ua]КПІшні проекти у Громадському бюджеті (ГБ2)[:en]KPI projects in the Public Budget (GB2)[:]

[:ua]

Що таке Громадський бюджет (ГБ2)? Це демократичний процес, який дозволяє кожному жителю Києва брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету. Громадяни створюють проекти для поліпшення міста і голосують, щоб визначити переможців.

Хто може проголосувати? Будь-який мешканець міста, у якого є карта киянина, або кредитна картка з ВankID (Приват, Ощад). Покрокова інструкція як проголосувати тут.

Яким чином перемога в ГБ2 змінить моє життя на краще? Гроші міста підуть на покращення спортивної, культурної та наукової інфраструктури КПІ. Всі КПІшні проекти мають вільний доступ як для студентів університету, так і будь-яких жителів Києва.

Скільки проектів може підтримати одна людина? 5. І ми дуже просимо використовувати всі 5 голосів для підтримки КПІшних проектів.

За які проекти голосувати? Адекватно зваживши свої сили, команди проектів виділили 5 проектів першого пріоритету. Ось вони:

 Проект №201: Дитяча школа мікроелектроніки «Lampa Kids» в КПІ.

Хлопці хочуть створити безкоштовну школу мікроелектроніки на базі КПІ, де діти зможуть вивчати основи електроніки, розробку власних мікропроцесорів, мікрокомп’ютери, 3D-друк, робототехніку та Інтернет Речей. Зараз в Україні відсутні аналогічні дитячі освітні програми з проектування мікросхем, що робить ініціативу унікальною. Курирує проект викладач ФЕЛ Євген Короткий.

Голосувати тут: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/201

 Проект №166: Студія для виробництва відкритих онлайн-курсів «Belka MOOC» в НТБ КПІ.

Куратори простору Belka хочуть створити відкриту платформу для викладачів українських шкіл і університетів, на якій вони зможуть створювати онлайн-курси та інтерактивні матеріали для поліпшення процесу навчання абсолютно безкоштовно. Курирує проект студентка ФБТ Єлизавета Ілюсенко.

Голосувати тут: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/166

Проект №208: Безпечна Солом’янка (проект освітлення вулиць біля КПІ).

Хлопці з Студради студмістечка планують встановити енергоефективне освітлення на вулицях Виборзька, Металістів, Янгеля, Смоленська і Ковальський провулку. Це повинно допомогти знизити кількість злочинів на території КПІ та підвищити комфорт перебування в довколишніх парках і скверах в нічний час. Курирує проект голова Студради студмістечка Іван Ніколенко.

Голосувати тут: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/208

Проект №147: Вільний Wi-Fi на Солом’янці (проект вільного доступу до бездротового інтернету біля КПІ).

Хлопці з Студради студмістечка планують створити єдину безперервну бездротову мережу доступу до інтернету на вулицях Політехнічна, Борщагівська, Виборзька, Металістів, Смоленська, Янгеля та провулок Ковальського. Курирує проект студент ІТС Кирило Немченко.

Голосувати тут: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/147

Проект №128: Освітні студії Гретера і Криванека (фактично «гуманітарна» Belka в НТБ КПІ).

Хлопці з бібліотеки КПІ хочуть створити поруч з Belka ще одне вільне простір з адекватним дизайном і сучасною технікою. На базі нього планують купу регулярних активностей: від публічних лекцій та профорієнтаційної роботи до літературного і астрономічного (так, буде і телескоп!) Клубу. Курирує проект співробітники бібліотеки КПІ Аріна Черінько та Юлія Корян.

Голосувати тут: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/128

Кирило Немченко

Щиро вдячні всім за участь!

 

 
[:en]

What is the Public Budget (GB2)? This is a democratic process that allows each resident of Kyiv to participate in the distribution of local budget funds. Citizens create projects to improve the city and vote to determine the winners.

Who can vote? Any resident of the city who has a map of Kiev, or a credit card from VankID (Privat, Oschad). Step by step instructions how to vote here.

How will the victory in GB2 change my life for the better? City money will go to improve the KPI sports, cultural and scientific infrastructure. All KPis projects have free access for both university students and any residents of Kiev.

How many projects can one person support? 5. And we very much ask you to use all 5 votes to support KPI projects.

What projects to vote on? Having adequately weighed their strength, the project teams identified 5 projects of the first priority. Here they are:

 Project №201: Children’s Microelectronics School “Lampa Kids” in the KPI.

Vote here: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/201

Project №166: Studio for the production of open online courses “Belka MOOC” at NTB KPI.

Vote here: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/166

Project # 208: Safe Solomyanka (street lighting project near KPI).

Vote here: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/208

Project # 147: Free Wi-Fi in Solomianki (Free Access to Wireless Internet Protocol near KPI).

Vote here: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/147

Project number 128: Educational studios of Greter and Kryvaneka (actually “humanitarian” Belka in the NTB KPI).

Vote here: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/128

Thank you very much for participating!

[:]