Наукові школи

На кафедрі теорії та практики управління створена і функціонує наукова школа з електронного урядування під керівництвом доктора наук з державного управління, професора Чукут С. А. За тематикою наукової школи готуються та захищаються кандидатські дисертації, а також захищено близько 39 магістерських дисертацій, опубліковано 28 статтей у фахових виданнях, з них – 17 у міжнародних. На кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна тема – «Сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні» (ДР №0118U100305).

Окрім того, на етапі формування наукова школа з управлінських проблем забезпечення сталого розвитку, лідером якої є кандидат філософських наук, доцент Мельниченко А. А., який активно здійснює роботу над дисертаційним дослідженням. За тематикою наукової школи підготовлено 7 кандидатських дисертацій. На кафедрі теорії та практики управління проводиться ініціативне дослідження на тему – «Трансформація системи публічного управління України в умовах реалізації цілей сталого розвитку» (ДР №0118U100522).