Навчальні дисципліни (бакалаврат)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Адміністративний менеджмент

1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Історія державного управління України.
 4. Основи економіки.
 5. Мікро- та макроекономіка.
 6. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 7. Соціологія.
 8. Теорія держави і права.
 9. Практичний курс іноземної мови (частина 1).
 10. Українська мова за професійним спрямуванням.
 11. Логіка.
 12. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 13. Теорія ймовірності.
 14. Основи здорового способу життя.
2 курс
 1. Публічна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Основи електронного урядування.
 4. Цифрові технології в управлінні.
 5. Теорія прийняття управлінських рішень.
 6. Практичний курс іноземної мови (частина 2).
 7. Соціальна філософія.
 8. Статистика.
 9. Політологія.
 10. БЖД та цивільний захист.
 11. Вибіркова освітня компонента (ЗУ–каталог).
 12. Вибіркова освітня компонента (ЗУ–каталог).
 13. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 14. Вибіркова освітня компонент (Ф–каталог).
 15. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 16. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 3. Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота).
 4. Державний маркетинг.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 6. Управління неурядовими НУО
  та технології взаємодії влади та громади.
 7. Психологія управлінської взаємодії.
 8. Державні інформаційні ресурси та електронні послуги.
 9. Основи інформаційної безпеки.
 10. Практичний курс іноземної мови
  професійного спрямування (частина 1).
 11. Кібернетика та системний аналіз.
 12. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 13. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 14. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 15. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 16. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
4 курс
 1. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 2. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 3. Врегулювання конфліктів і медіація.
  в публічному управлінні та адмініструванні.
 4. Розумні міста та основи сталого розвитку.
 5. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 6. Діловодство, референтська та офісна діяльність.
 7. Практичний курс іноземної мови
  професійного спрямування (частина 2).
 8. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 9. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 10. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 11. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 12. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 13. Практика.
 14. Кваліфікаційна робота.
 15. Атестаційний екзамен.
Вибіркові освітні компоненти

Цикл загальної підготовки (загальноуніверситетський каталог)
Переглянути ЗУ–Каталог

Цикл професійної підготовки (міжфакультетський/факультетський/кафедральний каталог)
Переглянути Ф–Каталог

2022 рік вступу (ОПП «Адміністративний менеджмент»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Адміністративний менеджмент

1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Мікро- та макроекономіка.
 7. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 8. Соціологія.
 9. Політологія.
 10. Теорія держави і права. Частина 1.
 11. Теорія держави і права. Частина 2.
 12. Практичний курс іноземної мови (частина 1).
 13. Українська мова за професійним спрямуванням.
 14. Логіка.
 15. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 16. Теорія ймовірності.
 17. Основи здорового способу життя.
2 курс
 1. Публічна служба.
 2. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 3. Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота).
 4. Правові засади адміністративної діяльності.
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Інтернет-технології та ресурси.
 8. Практичний курс іноземної мови (частина 2).
 9. Соціальна філософія.
 10. Статистика.
 11. Вибіркова освітня компонента (ЗУ–каталог).
 12. Вибіркова освітня компонента (ЗУ–каталог).
 13. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 14. Вибіркова освітня компонент (Ф–каталог).
 15. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 16. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота).
 5. Врегулювання конфліктів і медіація.
  в публічному управлінні та адмініструванні.
 6. Психологія управлінської взаємодії.
 7. Державні інформаційні ресурси.
 8. Основи інформаційної безпеки.
 9. Теорія і практика референтської та офісної
  діяльності.
 10. Трудове право.
 11. Практичний курс іноземної мови
  професійного спрямування (частина 1).
 12. Кібернетика та системний аналіз.
 13. Управління базами даних.
 14. БЖД та цивільний захист.
 15. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 16. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 17. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 18. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
4 курс
 1. Управління неурядовими організаціями.
 2. Управління неурядовими організаціями (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 5. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 6. Соціальна інженерія: технології взаємодії
  влади і громади.
 7. Соціальна політика та сталий розвиток.
 8. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 9. Практичний курс іноземної мови
  професійного спрямування (частина 2).
 10. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 11. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 12. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 13. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 14. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 15. Вибіркова освітня компонента (Ф–каталог).
 16. Практика.
 17. Кваліфікаційна робота.
 18. Атестаційний екзамен.
2022 рік вступу (ОПП «Електронне урядування»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Електронне урядування

2021 рік вступу (ОПП «Адміністративний менеджмент»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Адміністративний менеджмент

2021 рік вступу (ОПП «Електронне урядування»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Електронне урядування

2020 рік вступу (ОПП «Адміністративний менеджмент»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Адміністративний менеджмент

2020 рік вступу (ОПП «Електронне урядування»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма: Електронне урядування