Blog

, ,

Нова спеціалізація в магістратурі – “УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ”!

З 2016 року всі закупівлі бюджетними організаціями здійснюється через електронну систему публічних закупівель ProZorro, яка прийшла на зміну паперовим держтендерам. Досвід застосування даної електронної системи показав на виникнення великого комплексу проблем, пов’язаних з використанням цієї системи та ускладненнями щодо реалізації мети здійснення публічних закупівель. Першочергово, це пов’язано з відсутністю належного рівня підготовлених фахівців у сфері публічних закупівель України. Від так, постає необхідність підготовки компетентних кадрів для цієї сфери з огляду на її розширення та поглиблення, а також із появою нових компаній на ринку праці (електронних майданчиків, централізованих закупівельних організацій тощо).

З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, попередження порушень при здійсненні публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та забезпечення належного рівня знань та практичних навичок спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства, кафедра теорії та практики управління Факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у межах освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями» для сфери публічних закупівель України.

Cпеціалізація

Управління публічними закупівлями

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Форми навчання

 Очна та заочна

Термін навчання

 1 рік 4 місяці

Ступінь вищої освіти

 Магістр

Назва кваліфікації

Магістр з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями»

Професійна кваліфікація

 Менеджер з публічного управління та адміністрування

Магістерська програма підготовки

Мета магістерської програми за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями»: підготовка управлінських кадрів, які здатні системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення та, володіючи сучасними інструментами менеджменту й інформаційно-комунікаційними технологіями, виконувати функції управління публічними закупівлями на високому професійному рівні. Оволодіння цією програмою є основою для кар’єрного зростання або засобом для службового просування в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних (комунальних) підприємствах, установах, закладах та організаціях.

Навчальний план

Навчальний план підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями» має цикл загальної підготовки (за спеціальністю), який включає навчальні дисципліни базової підготовки та цикл професійної підготовки (за спеціалізацією), який включає навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки та частину цього циклу за вибором студентів.

Переваги підготовки магістрів за даною спеціалізацією:

  • індивідуальний підхід до кожного студента;
  • потужний професорсько-викладацький склад;
  • наявність широкого спектру баз практики;
  • можливість отримати подвійний диплом та участі в програмах академічної мобільності;
  • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційно-комунікаційних технологій;
  • доступ до електронної системи закупівель РroZorro (у тестовому режимі);
  • доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Саме фахівці, підготовлені за спеціалізацією “Управління публічними закупівлями” спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», здатні усунути існуючі недоліки та внести нові підходи і методики в розвиток сфери публічних закупівель України.

Детальніше про магістратуру