Blog

, ,

Атестаційний екзамен на здобуття ступеня бакалавра

Шановні студенти та викладачі!

      15 червня об 12.00 відбудеться онлайн-засідання екзаменаційної комісії № 23-3 щодо приймання атестаційного екзамену на здобуття ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
Склад екзаменаційної комісії
Голова;
Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, професор кафедри теорії та практики управління
Члени:
Іваницька Ольга Михайлівна, д. держ. упр., професор, в. о. зав. кафедри теорії та практики управління
Мельниченко Анатолій Анатолійович, к. філос. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління
Цимбаленко Яна Юріївна, к. держ. упр., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління
Карпунець Анастасія Станіславівна, к. держ. упр., викладач кафедри теорії та практики управління