Опитування

Опитування щодо якості освітнього процесу
ОПП «Адміністративний менеджмент» (бакалаврський рівень)
(грудень 2019 – січень 2020 рік)

Опитування проводилося методом анкетування шляхом самозаповнення у грудні 2019 року – січні 2020 року.
Цільова аудиторія опитування: здобувачі, які навчаються за ОПП «Адміністративний менеджмент».

Опитування щодо якості освітнього процесу
ОПП «Електронне урядування» (бакалаврський рівень)
(грудень 2019 – січень 2020 рік)

Опитування проводилося методом анкетування шляхом самозаповнення у грудні 2019 року – січні 2020 року.
Цільова аудиторія опитування: здобувачі, які навчаються за ОПП «Електронне урядування».

Опитування щодо дотримання вимог академічної доброчесності (2019 рік)

Опитування проводилося методом анкетування шляхом самозаповнення у жовтні 2019 року.
Цільова аудиторія опитування: студенти другого курсу, які навчаються на факультеті соціології і права.

Опитування щодо якості освітнього процесу (2016 рік)

Опитування проводилося методом анкетування шляхом самозаповнення у квітні-травні 2016 року.
Цільова аудиторія опитування: студенти усіх курсів, які навчаються на факультеті соціології і права.