Захист кваліфікаційних робіт

Шановні студенти, викладачі та колеги!

22 та 24 червня з 10:00 до 18:00 відбуватимуться захисти кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавр за освітньо-професійними програмами «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

1. Бондаренко Наталія Костянтинівна на тему: «Державне регулювання інноваційного розвитку України на засадах Індустрії 4.0».
2. Борисенко Єлизавета Вікторівна на тему: «Удосконалення механізмів публічного управління системою охорони здоров’я України».
3. Гуменюк Дар’я Андріївна на тему: «Стратегія розвитку державної політики з цифровізації публічного управління та адміністрування».
4. Клевчук Олена Олегівна на тему: «Державне регулювання у сфері охорони культурної спадщини України з урахуванням зарубіжних практик».
5. Кохан Діана Олександрівна на тему: «Регулювання системи надання адміністративних послуг в умовах проведення адміністративної реформи в Україні».
6. Недашковська Анна Олександрівна на тему: «Державна діяльність з регулювання процесів ресоціалізації окремих категорій громадян».
7. Ніколаєва Ксенія Олександрівна на тему: «Державне регулювання системи медичного страхування в Україні в умовах пандемії COVID-19».
8. Паршихін Антон Павлович на тему: «Державне управління розвитком дорожньої інфраструктури в Україні».
9. Свірщук Олексій Сергійович на тему: «Підвищення іміджу та престижу державної служби в Україні».
10. Сахно Христина Віталіївна на тему: «Державне регулювання публічних закупівель в Україні: імплементація кращих зарубіжних
практик».
11. Тарановська Валерія Валентинівна на тему: «PR-супровід проектів з цифрової трансформації у ЦОВВ України».
12. Шевчук Валерія Станіславівна на тему: «Підвищення професіоналізації кадрового складу органів публічної влади України».
13. Шимановська Дарина Олександрівна на тему: «Підвищення ефективності управління місцевими бюджетами в Україні».
14. Щурова Вікторія Віталіївна на тему: «Вдосконалення механізму управління державними підприємствами в Україні».
15. Яценко Віола Олександрівна на тему: «Комунікаційні стратегії в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжний та український досвід».
16. Герасимович Анна Володимирівна на тему: «Цифрова трансформація державного управління в Україні як інструмент боротьби з корупцією».
17. Олійник Олександр Юрійович на тему: «Запровадження розумної мобільності: досвід США та України».
18. Яковенко Яна Анатоліївна на тему: «Імлементація досвіду розумних міст Нідерландів в Україні».
19. Козлов Михайло Юрійович на тему: «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в контексті
забезпечення сталого розвитку України».
20. Куракін Валентин Олександрович на тему: «Розвиток розумного спорту як складової розумного міста: кращі зарубіжні практики».
21. Синчук Марія Василівна на тему: «Вдосконалення систем електронного документообігу в органах державної влади та місцевого
самоврядування».
22. Ткаліч Іван Миколайович на тему: «Вдосконалення процесів регулювання інформаційно-аналітичної діяльності державних установ в Україні».

Zoom

Підключитися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 880 588 4865