,

[:ua]Вітаємо з призовим місцем у Всеукраїнському конкурсі кращих практик від Національного агентства України з питань державної служби[:]

[:ua]

Вітаємо нашу кафедру з призовим місцем на Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», організатором якого є Національне агентство України з питань державної служби.

Відповідно до Наказу НАДС №188-20 від 02 жовтня 2020 року, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» посідає призове місце у номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування». Підготовку магістрів за цією спеціальністю здійснює саме наша кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На конкурсі була представлена освітня інноваційна практика «Опануй, досліди, впровадь!», яка була розроблена та запроваджена професором кафедри теорії та практики управління Чукут Світланою Анатоліївною в освітньому компоненті «Електронне урядування та електронна демократія».

Ця освітня інноваційна практика (ОІП) гармонійно поєднує в собі чотири основні складові:
– знання;
– досвід;
– дослідження;
– комунікації.

Алгоритм реалізації ОІП полягає у поєднанні індивідуальної та командної роботи.
Індивідуальна робота. Польове дослідження кращих зарубіжних практик впровадження е-урядування та е-демократії:
– аналіз відповідних веб-порталів та веб-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування, нормативно-правового
регулювання, е-послуг, інструментів е-демократії, е-парламенту;
– оформлення результатів аналізу у вигляді творчої роботи.

Командна робота:
– визначення актуальної проблеми в Україні, проведення комунікативної кампанії з використанням інструментів е-демократії щодо її вирішення);
– оформлення звітів та публічний захист результатів проведеного дослідження;
– аналіз результативності проведеної комунікативної кампанії;
– розробка та надсилання зацікавленим органам державної влади та місцевого самоврядування пропозицій/рекомендацій щодо можливостей використання отриманих результатів в їхній діяльності.

Для поширення отриманих результатів кращі творчі роботи оформлюються у вигляді наукових робіт, відбувається їх апробація на міжнародних та всеукраїнських конференціях, написання тез та статей, зокрема студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності Публічне управління та адміністрування, а також використовують результати ОІП у своїх магістерських дослідженнях.

Завдяки запровадженню ОІП вдалося ефективно поєднати знання про сучасні тенденції розвитку та різноманітні інструменти, технології е-урядування й е-демократії, вміння дослідити кращі зарубіжні практики впровадження е-урядування, порівняти їх з аналогічним українським досвідом та з урахуванням цього розробити конкретні пропозиції щодо можливості удосконалення розвитку е-урядування в Україні. Важливим результатом стало удосконалення комунікативних навичок, вміння виявляти проблеми в сфері державного управління та вирішувати їх за допомогою інструментів е-урядування та е-демократії, залучати до цього всіх стейкхолдерів й налагоджувати зворотній зв’язок з ними. Також результатом стало розуміння студентами того, що недостатньо реалізувати ініціативу – необхідно зацікавити, мотивувати людей щодо її використання.

[:]