Blog

,

[:ua]Засідання підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (25.09.2019)[:en]Meeting of the Subcommittee 281 “Public Administration and Administration” of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine (09/25/2019)[:]

[:ua]

25 вересня 2019 року відбулося засідання підкомісії 281 “Публічне управління та адміністрування”Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за участю доктора наук з державного управління, професора, голови підкомісії, Чукут Світлани Анатоліївни; доктора економічних наук, професора, заступника голови підкомісії, Монастирського Григорія Леонардовича; доктора економічних наук, професора, секретаря підкомісії, Гавкалової Наталії Леонідівни; кандидата військових наук, доцента,  Дузь-Крятченко Олександра Петровича;  доктора економічних наук, професора, Малого Івана Йосипович; доктора наук з державного управління, професора, Вольської Олени Михайлівни; кандидата наук з державного управління, Кіцака Тараса Миколайовича; доктора наук з державного управління, професора, Мамонової Валентини Василівни; доктора наук з державного управління, професора, Хаджирадєвої Світлани Костянтинівни.

На засіданні обговорювалися такі питання:

  • щодо рекомендації проекту Стандарта вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, розробленого підкомісією 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з урахуванням методичних рекомендацій НМР МОН від 24.06.2019 р.;
  • щодо подальшого проходження процедури затвердження Стандарта вищої освіти України третього (докторського) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, розробленого підкомісією 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з урахуванням методичних рекомендацій НМР МОН;
  • щодо змісту та процедури Атестаційного екзамену у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту для другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування;
  • щодо визнання Наукових фахових видань з Публічного управління та адміністрування, як таких, що включені до Index Copernicus Value (ICV) та рекомендовані МОН відповідно до бібліографічних баз на рівні Scopus або Web of Science Core Collection, зокрема,  Публічне урядування (ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»); Економіка та держава. Серія державне управління (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»); Інвестиції: практика та досвід (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр»).
[:en]

On September 25, 2019, a meeting of the Subcommittee 281 “Public Administration and Administration” of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

[:]