ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління» (18-19.11.2021)

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління:

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ПОСТКОВІДНОМУ СВІТІ»

До участі у конференції запрошуються практики, науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто бажає долучитися до дискусії про майбутнє публічного управління в Україні.

Дата проведення

18-19 листопада 2021 року

Термін прийому матеріалів

до 12 листопада 2021 року

Місце проведення

КПІ ім. Ігоря Сікорського (на базі факультету соціології і права)

Формат проведення

Онлайн на платформі ZOOM

Збірник матеріалів конференції 2021

Сертифікати учасників конференції 2021

Перелік учасників надавалися головами та секретарями секцій. Якщо Ви брали участь у роботі секцій, але сертифіката немає – зверніться до оргкомітету конференції.

Секція 3. Психологічне забезпечення професійної надійності фахівців у сфері публічного управління

Тематика конференції

Посилання на Zoom-конференції можна отримати у секретарів секцій.

Секція 1. Еволюція змін в публічному управлінні: постковідний світовимір

Керівник секції: д-р наук з держ. управління, проф. Іваницька Ольга Михайлівн
Секретар секції: канд. наук з держ. управління Федорова Ніна Олегівна

Секція 2. Соціально-політичні та ідеологічні трансформації доби пандемії

Керівники секції: д-р соціол. наук, проф. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович,
канд. політ. наук, доц. Багінський Андрій Владиславович

Секція 3. Психологічне забезпечення професійної надійності фахівців у сфері публічного управління

Керівник секції: д-р психол. наук, проф. Ложкін Георгій Володимирович
Секретар секції: канд. політ. наук Оніпко Зоряна Сергіївна

Секція 4. Цифрова трансформація публічного управління: тенденції та виклики

Керівник секції: д-р наук з держ. упр., проф. Чукут Світлана Анатоліївна
Секретар секції: старший лаборант кафедри теорії та практики управління Криворот Ольга Ігорівна

Воркшоп із застосування інструментів прогнозування у публічному управлінні «Компетентнісна модель державного службовця в цифрову епоху на середньому та довгостроковому часових горизонтах»

Керівник воркшопа: викладач кафедри теорії та практики управління, директор Навчально-наукового центра прикладної соціології «Соціоплюс» Іщенко Анна Миколаївна
Секретар воркшопа: аспірантка кафедри теорії та практики управління Пантрягіна Аліна Геннадіївна