Іщенко Анна Миколаївна

Старший викладач

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Переглянути CV

Освіта

Бакалаврат

2001-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2005-2007 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2007-2010 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Філософія освіти»

Дисципліни

Бакалаврат

Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
Сучасні тенденції в управлінні містом (вибірковий освітній компонент)
Гендерний підхід до управління персоналом на державній службі (вибірковий освітній компонент)

Магістратура

Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні
Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
Гендерна політика в системі публічного управління (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

 1. Прикладна соціологія
 2. Чинники формування та розвитку людського капіталу
 3. Філософія освіти
 4. Експертні методи досліджень
 5. Форсайт-технології
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Британська Рада в Україні, Тема: «Англійська мова», Сертифікат б/н від 29.03.2019 р., жовтень 2018 – березень 2019; Certificate in General English (80 face-to-face hours and 40 hours of self-study) level B1.1 by the British Council in Ukraine on behalf of the British Embassy (MTOT project) – 29 March 2019.
 2. Certificate in General English (80 face-to-face hours and 40 hours of self-study) level B1.1 by the British Council in Ukraine on behalf of the British Embassy (MTOT project) – 29 March 2019.
 3. НАДС та Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Тренінговий курс «Школа тренерів/ок з проведення гендерно-правової експертизи», Сертифікат ООН Жінки в Україні, 10 червня – 04 жовтня 2019 р., 60 годин/2 кредити ЄКТС.
 4. НАДС, Українська школа урядування, ООН Жінки, Сертифікат про проходження навчального курсу «Гендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі», 19-20 листопада 2020 р.
 5. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Тема: «Створення відео контенту дистанційного навчання», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№02070921/ 006556-21 від 14.05.2021 р., 23.03.2021 – 14.05.2021;
 6. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom», організатори Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, сертифікат ES№5394/2020 від 22.03.2021 р., 15.03.2021 – 22.03.2021, 1,5 ECTS (45 год.).
 7. Національне агентство України з питань державної служби (Організатори – Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Українська школа урядування), «Тренінг для тренерів щодо принципів та підходів до розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання річних національних програм за методологією «Управління, орієнтоване на результат (RESULTS BASED MANAGEMENT)»», з 18 листопада по 30 листопада 2021 р., Сертифікат СК-ТДТ 31115684/000136-21 – 30 годин/1 кредит ЄКТС.
 8. Стажування в Університеті Фрідріха Шиллера в Єні (Німеччина) у рамках програми «Erasmus+ worldwide» (KA107) – 19 червня 2022 р. по 25 червня 2022 р.
 9. Стажування Masaryk University Training Week (MUST Week) under Erasmus+ programme.
 10. Науково-практичний семінар «Якісні методи в соціологічних дослідженнях» (Вища школа соціології при Інституті соціології НАН України, свідоцтво № 4/69, 06.04-09.04.2006 року).
 11. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Основи інклюзивного зеленого зростання» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921 000875-16).
 12. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Управління міжнародними проектами» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921 000600-16).
 13. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Англійська мова просунутого рівня» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921 001835-17).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах
 • Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громад» (EGAP) (виконання робіт з обробки анкет опитування, договір №EGAP/001 від 09.04.2020 року);
 • Regional Doing Business (виконання науково-дослідних робіт з проведення всеукраїнського телефонного опитування для розрахунку рейтингу, договір №4/2020 від 09 жовтня 2020 року).
Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади/конкурсу
 • Відкрита університетська олімпіада з електронного урядування (оргкомітет, наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/269 від 08.09.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/48 від 11.02.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електронне урядування» (оргкомітет, наказ №1/52 від 11.02.2020 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/163 від 25.04.2019 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/17 від 24.01.2019 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/124 від 27.03.2018 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/19 від 25.01.2018 року).
Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях

Членкиня Соціологічної асоціації України

Експертна діяльність та практична робота
 • директор Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс» (3 2013 року);
 • заступник декана факультета соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародної діяльності.

Навчально-методичні праці

 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 196 с.
 2. Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts / International Council for Science (ISC) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. — K. : Igor Sikorsky KPI, 2019. — P. 2. Ukraine in Sustainable Development Indicators (2018). — 112 p. — 300 copies.
 3. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с (виконавець проекту)
 4. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мельниченко А.А., Іщенко А.М., Акімова О.А.  Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 5. Діяльність підрозділів НТУУ «КПІ» в контексті забезпечення якості підготовки фахівців: за результатами соціологічного опитування // Науково-методичне видання / А. М. Іщенко, О. А. Касаткіна, А. А. Мельниченко. – Київ: ІВЦ «Політехніка».

Деякі публікації

2022 рік
 1. Yenin, M., Choliy, S., Akimova, O., Perga, I., Ishchenko, A., Golovko, O. (2022) “Improvement of Human Capital Development: A Factor in Increasing the Mobilisation Potential of Ukraine”, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. https://doi.org/10.3311/PPso.20547 Scopus
 2. Іщенко А.М. Побудова системи раннього попередження виникнення загроз задля стійкості громад // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2022 р.).- К.: Вид-во НТУ України “Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського, 2022.
 3. Іщенко А.Соціологічний супровід системи забезпечення якості освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського//Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики : електрон. наук. зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 лист. 2022 р.). –К. : ВПЦ “Київський університет”, 2022. – 222 с.
2021 рік
 1. Формування позитивного іміджу жінки-керівника на державній службі / [М. Канавець та ін.; за заг. ред. Н. Алюшиної]. (співавтори: Мельниченко А. А., Акімова О. А., Іщенко А. М. та інші) – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2021. – 60 с.
 2. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с.
2020 рік
 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 195 с. (глава 7 «Патріотизм слова та патріотизм справи в емпіричних показниках: результати соціологічного опитування»).
2019 рік
 1. Ishchenko, A, Akimova, O., Melnychenko, A. (2019) Evaluation of good governance principles implementation using polling data. Journal of Public Administration and Governance, Vol. 9, No. 4, December 2019, 237-247. https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15784
 2. Іщенко А. М. Особливості вимірювання стану розвитку електронного урядування для регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 119–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.119.
2018 рік
 1. Кількісно-якісна стратегія дослідження мобілізаційного потенціалу України / О.А. Акімова, А.М. Іщенко // Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях: Матеріали ХІХ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2018 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, 2018. 276 с. – С.65-67.
 2. Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts / International Council for Science (ISC) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. — K. : Igor Sikorsky KPI, 2019. — P. 2. Ukraine in Sustainable Development Indicators (2018). — 112 p. — 300 copies.
2017 рік
 1. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с. — 300 пр. Виконавець: Іщенко А.М.
 2. Іщенко А.М. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік/Кутуєв П.В., Акімова О.А., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л., Мельниченко А.А., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В.// Анатований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРДДФ/Державний фонд фундаментальних досліджень; відп.за випуск Б.Р. Кияк. « Київ: Академперіодика, 2017. – 180 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – С. 175-179.
2016 рік
 1. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Інститут прикладного системного аналізу МОН України і НАН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Фундація «Аграрна наддержава». — Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. — 184 с. Виконавець: Іщенко А.М.
 2. Іщенко А.М., Іваненко О.М. Особливості соціологічної оцінки конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу / А.М. Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – №11. – С. 52-55.
 3. Іщенко А.М. Актуалізація та імплементація зарубіжного досвіду реформування державного управління // А.М. Іщенко, Н.В. Литвин/Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Державне управління». – №4 (56). – С. 13-17.
 4. Іщенко А.М. Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти / О. А. Акімова, А.М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук.праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2016. – №1/2 (46/47) – С. 44-52.
2015 рік
 1. Іщенко А. М. Феномен надлишкової освіти як фактор формування людського капіталу: філософська рефлексія / А. М. Іщенко. // «Актуальні проблеми філософії та соціології». – №5.
 2. Іщенко А.М.  Розумне управління майбутнім: від форсайту до соціальної інженерії // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 / укладачі: Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 410 с.
 3. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с. (виконавець: Іщенко А.М.)
2014 рік
 1. Нерсесян Г. А. Іщенко А.М. Управління для сталого розвитку: соціально-філософський ракурс / Г.А. Нерсесян, А.М. Іщенко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – К.: ІВЦ «Політехніка», – № 1 – С.43-51.
 2. Іщенко А. М., Савело А. А. Особливості формування соціально-психологічного клімату у вищих навчальних закладах  / А. М. Іщенко, А. А. Савело // Молодий вчений. — — №6.- c. 166-169.
 3. Іщенко А.М. Соціологічні дослідження на варті правового захисту товарних  знаків / А.М.    Іщенко //    IV    Міжнародна    науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» – К. : НТУУ “КПІ”; 2014. – 258 с. – с. 197-199.
 4. Іщенко А.М. Використання методів емпіричної соціології в дослідженні освітніх процесів / А.М. Іщенко //”Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон,  21-22  лютого  2014  р.  –  Херсон:  Видавничий  дім «Гельветика», 2014. – 156 С. – С. 79-81.
 5. Іщенко А.М. Суб’єкт-суб’єктні відносини в контексті управління сталим розвитком / А.М. Іщенко// “Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього”: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м.Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – 104 с. – с.21-24.
 6. Іщенко А.М. Соціальний вимір державного управління: постановка проблеми // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В. М. Глушков – піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Виселко, В. Ю. Пряміцин – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – 266 с.
2011 рік
 1. Іщенко А. М.  Творчість як подолання відчудження / А. М. Іщенко // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць / А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 32–37.
2010 рік
 1. Акімова О. А., Іщенко А.М. K-суспільства як умова сталого розвитку соціологічний підхід / О. А. Акімова, А. М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб.наук.праць / О. А. Акімова, А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 60–66.
 2. Іщенко А. М. Від «надлишкової освіти» до «надлишкової культури» / А. М. Іщенко // VII Харківські студентські філософські читання. Збірник тез доповідей учасників VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / А. М. Іщенко. – Харьків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010.
 3. Іщенко А. М. Культурна «надлишковість» як необхідна передумова повноцінного розвитку людства / А. М. Іщенко // Дні філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів / А. М. Іщенко. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С.
 4. Іщенко А. М. Освіта за принципом надлишковості як умова сталого розвитку особистості / А. М. Іщенко // Социология в (пост) современности. Збірник тез доповідей учасників VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / А. М. Іщенко. – Харьків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 5. Іщенко А. М. Чи можливий у сучасному суспільстві вільний розвиток кожного? / А. М. Іщенко // Ильенковские чтения – Нет ничего практичнее хорошей теории: Материалы XII Международной научной конференции (13-14 мая 2010 г., г.Киев) / А. М. Іщенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 420.
2009 рік
 1. Касаткіна О.А., Кучма (Іщенко) А.М., Мельниченко А.А. Діяльність підрозділів НТУУ „КПІ” в контексті забезпечення якості підготовки фахівців: за результатами соціологічного опитування / О.А.Касаткіна, А.М.Кучма, А.А.Мельниченко. – К.: ІВЦ „Політехніка”.
 2. Іщенко А. М. Використання соціологінчих досліджень при правовому захисті товарних знаків / А. М. Іщенко, В. Д. Косенко // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право:Зб.наук.праць / А. М. Іщенко, В. Д. Косенко. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, – С. 5–14.
 3. Іщенко А. М. Надлишкова освіта як умова поставання творчої особистості / А. М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб.наук.праць. / А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2009. – С. 41–45.
 4. Іщенко А. М. Принцип колективізму vs принципу корпоративізму / А. М. Іщенко // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету .Міжн.наук.конф. (21-22 квітня 2009 року): Матеріали доп. та виступів. / А. М. Іщенко. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С.
 5. Іщенко А. М. Шкільна освіта: формування творчої особистості чи підготовка до ВНЗ? / А. М. Іщенко // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2009 р., м. Київ) / А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 448.
 6. Іщенко А. М. Сталий розвиток, ринок праці та надлишкова освіта: спроба адекватного теоретичного осягнення / А. М. Іщенко // Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / А. М. Іщенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2009. – С.
2008 рік
 1. Кучма А. М. Деякі особливості підготовки соціальних працівників в умовах сталого розвитку / А. М. Кучма // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р., м. Київ) / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”.
 2. Кучма А.М.  До питання про кризу сучасної української освіти
 3. Кучма А. М. До питання про феномен „надлишкової” освіти / А. М. Кучма // Научный поиск в едином культурном пространстве. Материалы 9-ой Международной научно-практической конференции 18-19 апреля 2008 года / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”.
 4. Іщенко А. М.  Матеріалістична педагогіка: роздуми над твором / А. М. Іщенко // «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року / А. М. Іщенко. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 95–97.
2007 рік
 1. Кучма А. М.  Творчість, політехнізм, освіта / А. М. Кучма // IX Міжнародна науково–практична конференція «Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності» (17–18 травня 2007 року): Тези доповідей / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 130–131.
 2. Кучма А. М.  Виховання як процес управління особистістю / А. М. Кучма // Сучасні проблеми управління: Матеріали VI Міжнародної науково- практичної конференції (29-30 листопада 2007 р., м. Київ) / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2007. – С. 223.
2006 рік
 1. Кучма А. М. Роль педагогіки співробітництва в підготовці соціальних працівників / А. М. Кучма // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р., м. Київ) / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ «Політехніка». – С. 80-81.
Google Scholar
Іщенко Анна Миколаївна
Staff Information
Stay in Touch