Пашов Ростислав Іванович

В.о. завідувача кафедри, кандидат філософських наук, старший викладач

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2014 р.)
Тема дисертації: «Бюрократія та бюрократизм в хронотопі освіти (філософський аспект)»

Переглянути CV

Освіта

Вища освіта

1996-2002 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2003-2006 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Філософія освіти»
Захист дисертації на тему: «Бюрократія та бюрократизм в хронотопі освіти (філософський аспект)» (2014 р.)

Дисципліни

Бакалаврат

Публічна служба
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Основи публічного управління та адміністративної діяльності

Магістратура

Механізми та технології публічного управління та адміністрування
Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади

Аспірантура

Технології адміністративної діяльності (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

 1. Бюрократія
 2. Бюрократизм
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Прості засоби створення та підтримки web-сторінки викладача (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921/001349-16) (25.10.2016-12.12.2016 2016 року)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

1 серпня 2002 року – 31 серпня 2003 року
Асистент кафедри економіки та підприємництва ФММ НТУУ «КПІ».

1 вересня 2003 року –31 серпня 2010 року
Викладач кафедри філософії ФСП НТУУ «КПІ».

1 березня 2006 року – 31 грудня 2013 року
Начальник відділу організаційно-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ»
(за сумісництвом)

1 вересня 2010 року –31 серпня 2013 року
Старший викладач кафедри філософії ФСП НТУУ «КПІ».

28 березня 2012 року – 30 жовтня 2013 року
Обов’язки директора Центру консолідації студентів вищих навчальних закладів Солом’янського району міста Києва
(на громадських засадах)

1 вересня 2013 року – теперешній час
Старший викладач кафедри теорії та практики ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Атестаційна комісія Факультету соціології і права (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», магістратура)
 • Відбіркова комісія Факультету соціології і права (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», магістратура)
 • Оргкомітет Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Заступник декана ФСП з навчально-виховної роботи

Навчально-методичні праці

 1. Публічне управління та адміністрування: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацій «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Пашов Р. І., Архипова Є. О., Божок О. І. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування». Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 22.11.2018 р.) за поданням Вченої ради Факультету соціології і права (протокол № 2 від 24.09.2018).

Деякі публікації

2021 рік
 1. Пашов Р. І., Кохан Д. О. Впровадження електронного урядування у практику функціонування центрів надання адміністративних послуг в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.35.
2017 рік
 1. Пашов Р. І. Внутрішній бюрократ: практики породження, існування та відтворення / Р. І. Пашов // Капіталізм, популізм та модерн: VІІІ Міжнародна науково-практичної конференція з соціології ( м. Одеса, 18-19 травня 2017р.) / Укладачі:. А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, О.О. Онуфрієнкою. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – 344c. (C. 237– 238)
 2. Пашов Р. І. Бюрократичний спосіб мислення як передумова масового бюрократизму в суспільстві / Р. І. Пашов // Людяність творчості як творчість людяності: Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017р., м.Київ) / Укладачі:. Новіков Б.В., Мельниченко А.А., Покуліта І.К.., Шевчук Ю.А./ – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс№, 2017. – 245c. (С. 147-148)
 3. Пашов Р. І. Ціннісна ідентифікація бюрократа у взаємодії з соціальним середовищем / Р. І. Пашов // Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління: матеріали науково-практичної конференції за міжнар. участю ( Київ, 12 жовтня 2017р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, І.В. Розпутенка  – К.: НАДУ, 2017. – Т.1. – 392c. (C. 130–132)
 4. Пашов Р. І. Найгірший внутрішній ворог – бюрократ… / Р. І. Пашов // Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку” (23-24 листопада 2017р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, К.О. Семенова – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс” – 276c. (C. 65–66)
2015 рік
 1. Пашов Р. І. Феномен бюрократії у світовій філософській думці. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. / гол. ред. Б.В. Новіков. – К. ВПК «Політехніка», 2015. №1 (43). – 116с. (С.70-77).
 2. Пашов Р. І. Роль освіти в управлінні суспільством та становленні феномену бюрократії / Р. І. Пашов // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / гол. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 126. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 228 с.
 3. Пашов Р. І. Творчість як орієнтир розвитку філософії освіти з становлення і формування практичного світогляду людини / Р. І. Пашов //«Освіта і доля нації». Європейські цінності в освітньому просторі України: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2015р.) / Харк.нац.пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2015.– 184с.
 4. Пашов Р. І. Розвиток сучасного університету на основі системи автоматизованого управління ВНЗ / Р. І. Пашов // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26-27 листопада 2015 року) / Укладачі А.А.Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 652с.
 5. Пашов Р. І. Формування кадрового потенціалу системи вищої освіти в Україні / Р. І. Пашов // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р. / Укладачі А.А.Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – 186с.
 6. Бриль Ю.О. Міжнародний досвід модернізації кадрового забезпечення в державних організаціях /Ю.О. Бриль, Р. І. Пашов // Збірник наукових праць кафедри теорії та практики управління «Проблеми теорії та практики управління» / НТУУ «КПІ» – Київ, 2015. – №1. – С.23-32
2014 рік
 1. Пашов Р. І. Бюрократичні патології становлення новітньої Української державності. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 26 березня 2014. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
 2. Пашов Р. І. Бюрократія у системі суспільних відносин. Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип.43. – С.216-231.
 3. Пашов Р. І.  Практики розвитку української системи освіти у формуванні всебічно розвиненої, творчої, вільної, особистості Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип.42. – С.217-226
 4. Пашов Р. І. Технологізація та формалізація розвитку національної системи освіти Матеріали Всекраїнської науково-практичної конференції (11 грудня 2014р.) «В.М. Глушков – піонер кібернетики» / Укладачі: Б.В. Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, І.В. Виселко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 230-231.
 5. Пашов Р. І. Ідеологічний код як субстанційність суспільного устрою / Р. І. Пашов //«Освіта і доля нації». І кант та Г. Сковорода: уявний діалог у сучасних соціокультурних контекстах: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2014р.) / Харк.нац.пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014.– 283с.
 6. Пашов Р. І. Бюрократизація інтеграційних процесів у освітньому просторі / Р. І. Пашов // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: тези доп. / Уклад.: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 листопада 2014р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 304с.
2013 рік
 1. Пашов Р.І. Освітні практики формування всебічно розвиненої, творчої, вільної особистості / Р. І. Пашов //Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2013. – Вип. 41(1). – С. 282-292
 2. Пашов Р. І. Творчість як найбільш адекватна форма розвитку соціальної матерії бюрократичної системи / Р. І. Пашов // Творчість як спосіб буття свободи Матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2013р. / уклад. Б. В. Новіков, В.Д Піхорович, І.І. Федорова, В.Д. Косенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 216с.
2012 рік
 1. Пашов Р. І. Управління та бюрократія: від функції до дисфункції / Р. І. Пашов // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С. А. Квітка. – № 2 (82). − Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ: Вид-во Грані, 2012. – С. 56–61.
2011 рік
 1. Пашов Р. І. Академічний капіталізм як руйнівна продуктивна сила в системі освіти / Р. І. Пашов, Н.М. Пожарська // Гуманітарні студії: зб. наук. праць / відпов. ред. А. Є. Конверський. – Вип. 9. − К., 2011. – С. 58–66.
 2. Пашов Р. І. Роль соціальної творчості у бюрократизованому суспільстві / Р. І. Пашов // Сучасні проблеми управління: перспективні ідеї та технології: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 01–02 грудня 2011 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 178–179.
 3. Пашов Р.І. Роль соціальної творчості в подоланні феномену бюрократії / Р. І. Пашов // ВІСНИК НТУУ ―КПІ‖. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 2. – 2011. – С.114.
 4. Пашов Р. І. Роль історичної соціальної творчості мас в подоланні феномену бюрократії / Р. І. Пашов // Творчість як основний ресурс відродження України: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2011 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 187-188.
 5. Пашов Р. І. Радянська філософія про практику існування і відтворення феномену бюрократії / Р. І. Пашов // Марксизм та сучасність: радянська філософія – вчора, сьогодні, завтра: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 грудня 2011 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 190-191.
2010 рік
 1. Пашов Р. І. Феномен бюрократії радянської доби та його вплив на формування владних відносин в Україні / Р. І. Пашов // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 1 (89). − К., 2010. – С. 38–50.
 2. Пашов Р. І. Бюрократія культури в усуспільненні матеріального і духовного багатства / Р.І. Пашов // Ільєнковські читання: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2010 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 279–281.
2009 рік
 1. Пашов Р. І. Бюрократична державність та державна бюрократія як приклад деформованої соціальної взаємодії / Р.І. Пашов // Творчість як корисне здійснення блага через істину в красі: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 травня 2009 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 118–120.
 2. Пашов Р.І. Діалектика фундаментальної науки як безпосередньої продуктивної сили / Р. І. Пашов // Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2009 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 280−282.
 3. Пашов Р.І. Практика існування і відтворення феномену бюрократії в системі владних відносин України / Р. І. Пашов // Сучасні проблеми управління: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2009 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 87–89.
 4. Пашов Р.І. Раціональна ірраціональність феномена бюрократії як дисфункція в системі управління суспільством / Р. І. Пашов // Людина. Світ. Суспільство: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2009р./ уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 134–136.
 5. Пашов Р.І. Феномен бюрократії як корпорації (держави в державі) / Р. І. Пашов // Нова парадигма [журнал наукових праць] / гол. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 90. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 40–49.
 6. Пашов Р. І. Формування працівника нового типу як завдання системи освіти в контексті вимог Болонського процесу / Р. І. Пашов // Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–18 грудня 2009 р. − К.: КНУ імені Тараса Шевченка; НТУУ «КПІ», 2009. – С. 141–143.
2008 рік
 1. Пашов Р. І. Діалектична раціональність дисфункціональності феномена бюрократії в управлінні суспільством / Р.І. Пашов // «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 листопада 2008 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 172–173.
2007 рік
 1. Пашов Р. І. Перетворена форма в контексті ціннісних прерогатив бюрократичної еліти / Р. І. Пашов // Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2007 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – С. 51–52.
2006 рік
 1. Пашов Р. І. Аналіз раціональної ірраціональності державного управління як основи економічного зростання / Р.І. Пашов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2006. – Вип. 1. – С. 137–146.
 2. Пашов Р. І. Аналіз розвитку поняття бюрократії в системі державного управління / Р. І. Пашов // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2006. – № 1 (16) – С. 21–26.
 3. Пашов Р. І. Боротьба з бюрократизмом чи подолання бюрократії? / Р.І. Пашов // Шлях України: колізії новітнього поступу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 січня 2006 р. / Тернопіль, 2006. – С. 55–56.
 4. Пашов Р.І. Бюрократизація вищої освіти та її вплив на процес соціалізації науковця в контексті болонізації / Р. І. Пашов // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − № 3. − 2006. – С. 51–57.
 5. Пашов Р. І. Філософія освітянського менеджменту вищої школи / Р. І. Пашов // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2006 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – С. 52–53.
2005 рік
 1. Пашов Р. І. Болонізація чи інтеграція освіти і науки в Європейський простір? / Р.І. Пашов // Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті болонського процесу: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 травня 2005 р. − К.: НТУУ «КПІ», 2005. – С. 61–63.
 2. Пашов Р.І. Бюрократизація науки і освіти / Р. І. Пашов // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття: матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2005 р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2005. – С. 191–192.
 3. Пашов Р.І. Інтеграція української освіти і науки в європейський простір чи болонізація…? / Р. І. Пашов // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2005. – № 3 (15) – С. 42–45.
 4. Пашов Р. І. Феномен бюрократії в системі державного управління/ Р.І. Пашов // Сучасні проблеми управління: матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2005р. / уклад. Б. В. Новіков. – К.: НТУУ «КПІ», 2005. – С. 153–154.
2004 рік
 1. Пашов Р. І. Бюрократизм державного управління, як суспільний паразитизм і фактор кризи суспільства / Р. І.Пашов // Держава і економічне зростання: матеріали ІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених вищих навчальних закладів України, 15–16 грудня 2004 р. − К.: НТУУ «КПІ», 2004. – С. 97.
2003 рік
 1. Пашов Р.І. Корпоративна державна власність в економіці України: ефективність і перспективи розвитку / Р. І. Пашов // Наукові вісті: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2003. – № 4 (30) – С. 5–12.
 2. Пашов Р. І. Філософський аналіз проблем теорії і практики сучасного управління / Р. І. Пашов // Економічні науки як фактор трансформаційних процесів в економіці України: матеріали ІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених вищих навчальних закладів України, 11 грудня 2003р. − К.: «Політехніка», 2003. – С. 114–115.
Google Scholar
Пашов Ростислав Іванович
Staff Information
Stay in Touch