Ткачова Наталія Миколаївна

Доктор наук з державного управління, професор

Посада

Професор

Вчене звання

Професор (2011 р.)

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління (2009 р.)
Тема дисертації: «Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону»

Переглянути CV (eng)

Освіта

Вища освіта

1983-1988 рр.
Донецький державний університет (м. Донецьк)
Економічний факультет

Аспірантура

1991-1995 рр.
Спеціальність 08.07.01 «Економіка промисловості»
Захист дисертації на тему: «Економічний механізм управління ремонтним виробництвом» (1995 р.)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Докторантура

2007-2009 рр.
Спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»
Захист дисертації на тему: «Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону» (2009 р.)
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Дисципліни

Бакалаврат

Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
Політична освіта державного службовця (вибірковий освітній компонент)
Електронна комерція (вибірковий освітній компонент)

Магістратура

Публічна політика та врядування
Публічне управління у сфері національної безпеки (вибірковий освітній компонент)

Аспірантура

Організація науково-інноваційної діяльності
Управління комунікаціями в публічному управлінні та адмініструванні (вибірковий освітній компонент)
Управління персоналом і лідерство на публічній службі (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

Інформація оновлюється.

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Certificate of completion of an English language course and passed A B2-level examination, Cracow, 28.06.2018 №96/17/18/k (02.10.2017 – 28.06.2018; 80 hours).
 2. Тренінг ТоТ для антикорупційних уповноважених ЗВО з налагодження ефективної взаємодії зі студентами, що відбувався в межах проекту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання”, організатори: USAID, Національне Агентство з питань запобігання корупції, січень 2022, сертифікат №41/2022, 4 години.
 3. Університет правових наук і управління імені Л. Петражицького (Республіка Польща), сертифікат про стажування, Тема: “Тенденції розвитку освітнього процесу у сфері державного управління в Україні та в країнах ЄС” за фахом “Державне управління” (11.03.2019 – 22.03.2019).
 4. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1056-20 від 26.06.2020 р., Тема: “Організація дистанційного навчання у закладах освіти” (27.01.2020 – 26.06.2020); 6 кредитів EСTS, 180 годин.
 5. The international skills development (the webinar) on the theme The cloud storage for the online studying on the zoom platform 31 August – 07 September, 2020 (Lublin, Repablic of Poland) ES № 1044/2020, 07.09.2020, 1,5 кредита EСTS, 45 годин.
 6. Підвищення кваліфікації для роботи з дистанційними технологіями навчання в навчальному середовищі Moodle (Learn Moodle 3.7 Basics, july 2019; Learn Moodle 3.8 Basics, February 2020) Leam Moodle Basics is a 4-week introductory course.
 7. Онлайн – марафон «Проектний підхід та міжсекторальна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР», 04-25 лютого 2020 р. (30 годин / 1 кредит ECTS), курс підвищення кваліфікації в сфері проектного підходу та організації міжнародної співпраці Фундація CEACS, Університет Суспільних Наук у м. Лодзь, Польща.
 8. «Гендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі» 0,4 кредиту ЄКТС, 19-30 листопаду 2020р. НАДС, Sverije, Швеція, Українська школа урядування.
 9. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№02070921 006446–21 від 09.04.2021р., «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», 05.03.2021 – 09.04.2021.
 10. МОН, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат б/н від 15.09.2021 р., Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у формі дистанційного експрес-курсу «Основи тестології та розробки тестових завдань», 22.06 – 06.09.2021 р.
 11. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom», організатори Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, сертифікат ES№5388/2020 від 22.03.2021 р., 15.03.2021 – 22.03.2021, 1,5 ECTS (45 год.).
 12. Міжнародне підвищення кваліфікації, International skills developmtnt (the webinar) on the theme “The cloud storage service for the online studying on the example of the ZOOM platform”, організатори Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, сертифікат ES№1044/2020 від 07.09.2020р., 31.08.2020-07.09.2020, 1, 5 ECTS (45 год.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Участь в атестації наукових кадрів
 • член спеціалізованої ради Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті м. Запоріжжя (2010–2014 рр.);
 • член спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 Донецького державного університету управління (2010–2014 рр.).
Відповідальний виконавець наукової теми
 • Розвиток і інфраструктура організаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання в Україні (номер державної реєстрації – 0120U102646, 2019–2020 рр., НАУ, Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, кафедра ІКТБО)
Участь у роботі редакційної колегії наукового видання
 • член редколегії журналу «Університетські наукові записки» (2015–2019 рр.);
 • член редколегії журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».
Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» (посвідчення №313 від 20 вересня 2012 року)

Навчально-методичні праці

 1. Tkachova N., Martyanova R. Public Administration for Sustainable Development. / Collective monograpf (The mechanism improvement of the Ukrainian state migration service interaction with the state and local government authority gainstnon-legalmigration security potential threat. – P. 242-260) /Thegeneraled. Chechel A., Khlobystov I.- Ie. Bielsko-Biała: University of Economics and Humanities, 2018. 8 p., 2018. – 268 p.
 2. Ткачова Н. М. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти (розділ 2.4) //Кол.авт. за ред. Горник В.Г., Кравченко С.О. Київ, УкрСІЧ. – 2018. – 354с.
 3. Tkachova N., Martianova R. State migration policy of Ukraine in the context of European integration and globalization challenges/N. Tkachova, R. Martianova// Association agreement: driving integrational changes. Collеctive monograph. Ottawa: Accent Graphies Communications&Publishing, 2020 -361p. – 132-139.; ISBN 978-1-77192-537-2.
 4. Tkachova N. M, Kazanska O.O. Mechanisms of state administration by the migration policy of Ukraine in the context of European integration and globalization challenges. Public and municipal administration: theory, methodology, practice: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – 324 p. –(р. 285 – 300).
 5. Ткачова Н. М., Казанська О.О., Шевцова О.О. Distance education as an innovative education service / Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy ofManagement and Administration in Opole, 2020. – С. 201 – 210. Reviewers doc. Olena Chukurna, DSc (Ukraine) prof. WST Aleksander Ostenda, PhD. ISBN 978 – 83 – 66567 – 02 – 3.
 6. Natalya Tkachova,Olga Ivanytska, Olena Butnyk Section 2.4. Globalization of management and administration in the field of educational services: distance education (p.138-148)/ Management and administration in the field of services: selected examples. Editors: Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp. 347, illus., tabs., bibls. Reviewers :doc. Julia Ilyina, PhD (Ukraine), Sławomir Śliwa, PhD. ISBN 978-83-66567-14-6.
 7. Natalya Tkachova, Olena Kazanska, Olena Butnyk. Section 1.10. Distance education in modern society: innovative models, technologies, prospects (p.80-92)/ Modern technologies in the development of economy and human well-being. Edited by Tetyana Nestorenko and Magdalena Gawron-Łapuszek. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice Monograph 39, 2020; pp. 295. Reviewer Aleksander Ostenda – prof. WST, prof. BSPU, PhD, University of Technology, Katowice ; Nataliya Shibaeva – DrSc in Economics, Associate Professor, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (Ukraine); Tetiana Baban – PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (Ukraine). ISBN 978 – 83 – 957298 – 4 – 3.
 8. Tkachova N.M., Kazanska O.O. Administrative services: theory, decentralization reforms, marketing of e-services//Development vectors in public management and administration: Collective monograph. Riga, Latvia: “ Baltija Publishing”/ 2021. 338 p.. pp/291-306.
 9. Іваницька О.М., Ткачова Н.М., Казанська О.О. Маркетинг в публічному управлінні: стратегія національного бренду // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р., pp. 445-452 Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Nataliia Tkachova, Taisiia Krushelnytska, Oksana Marchenko, Nataliya Kuznetsova. Migration Policy in the Context of Sustainable Development. – WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, Volume 18, 2021, Art. #61, pp. 619-627 Web of Science
 2. Nataliia Tkachova, Volodymyr Pylypiv, Viktoriia Vinnikova, Victoria Pylypiv, Nadiia Zaritska. The relevance of the strategic management of the hotel cluster based on a balanced scorecard. – Academy of Strategic Management Journal, Volume 20, Issue 3, 2021, Print ISSN: 1544-1458. Online ISSN: 1939-6104 Web of Science
 3. Nataliia Tkachova, Volodymyr Saienko, Ivan Bezena, Oksana Tur, Ivan Shkurat, Natalya Sydorenko. Modern trends in the local governments activities. – Ad alta journal of interdisciplinary research, Volume 11, Issue 2, 2021, Special Issue: SI, Art., pp. 112-118 Web of Science
 4. Uliana Z. Vatamaniuk-Zelinska, Nataliia M. Tkachova, Yevhen M. Dankevych, Olha I. Yemets and Oleh F. Stasiv. Small business support in the territories in a decentralized environment. – Revista San Gregorio,2021,№ 44.Special Issue Febriary (p.98-112) ISSN 1390-7247, e.ISSN 2527-7907 Web of Science
 5. Іваницька О. М., Ткачова Н. М., Казанська О. О. Маркетинг в публічному управлінні: стратегія національного бренду // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р., pp. 445-452. DOI: 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II
 6. Ткачова Н. М., Іваницька О. М., Казанська О. О. Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг // Публічне управління та інновації. Міжнародний форум 20-21 травня 2021. Тези доповідей – Львів: Растр-7, 2021. – 100 с. , с.57-59. ISBN 978-617-7997-45-9.
 7. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Адміністративні послуги: теорія, реформи децентралізації, маркетинг е-послуг / Development vectors in public management and administration : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 329 p.
 8. Ткачова Н., Казанська О. Електронна комерція: стимулювання збуту в Інтернеті // The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20 – 23, 2021, London, England. 601 p. , pp. 247-250. ISBN 978-1-63848-663-3. DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXII.
 9. Ткачова Н. М., Казанська О.О. Запровадження цифрових технологій у систему публічного адміністрування – запорука сталого розвитку ОТГ //Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 27-28-травня 2021 р. Маріуполь (Україна). – Маріуполь-Київ: ПП Халіков Р.Р., 2021. – 274 с., с .234-238. ISBN 978-617-7565-71-9
 10. Ткачова Н. М. Нормативно-правове регулювання громадських слухань як форми взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства / Н. М.Ткачова , А. В. Ключник // Публічне управління і адміністрування в Україні, 2021. № 22. – с.40-45.
 11. Ткачова Н. М., Мартьянова Р. А., Казанська О. О. Ризики нелегальної міграції через навчання як загроза національній безпеці. «Публічне управління і адміністрування в Україні», Випуск № 21/2021, с. 109-115.
2020 рік
 1. Ткачова Н.М. Державне управління освітою в умовах глобальних соціальних криз/О.М.Іваницька, Н.М.Ткачова, О.О.Казанська Матеріали Scientific Collection «InterConf», (29): with the Proceedings of the 6- th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (September 16 – 18, 2020). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. 138 p.- p.57-62, ISBN 978-4-272-00922-0.
 2. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Дистанційне навчання як дієвий інструмент державного управління в сфері освіти. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ», 03 квітня 2020 р. – Монако : MCO. – Т.1. – С. 68 – 71.
 3. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Дистанційне навчання як дієва відповідь сучасним глобальним викликам. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали III міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ, 2020. – С. 109 – 113.
 4. Ткачова Н. М., Казанська О. О., Шевцова О. О. Дистанційне навчання як механізм державного управління освітянською сферою. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Education, Law, Business», (24 квітня 2020 р.). – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2020. – С. 46 – 49.
 5. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Дистанційна форма як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXІ сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), 1 травня 2020 р. Чернівці, Україна : МЦНД, 2020. – С. 11 – 16.
 6. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Державне управління в освіті: виклики і перспективи. Державне управління в Україні: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, Запоріжжя, 8-9 травня 2020 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. – С. 72 – 76.
 7. Ткачова Н. М., Казанська О. О., Шевцова О. О. Інноваційно-комунікативні технології в освіті: дистанційне навчання. Зб. матер. Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 48). 12 травня 2020 р., м. Тернопіль : МНІК «Конференція онлайн», 2020. С. 200 – 205.
 8. Ткачова Н. М., Казанська О. О., Шевцова О. О. Дистанційне навчання: інновації на ринку освітніх послуг. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context», 15 травня, 2020, Houston, USA: European Scientific Platform. – Т. 4. – С. 41 – 44.
 9. Ткачова Н.М. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21- 22 травня 2020 р. Маріуполь (Україна). – Маріуполь – Київ: ПП Халіков Р. Р. 2020. – С. 247 – 250.
 10. Ткачова Н. М., Казанська О. О., Шевцова О. О. Маркетинг освітніх послуг: дистанційна освіта. Зб. наук. праць ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції “Scientific bases of solving of the modern tasks”, 1 – 2 червня 2020 р. Франкфурт на Майні, Німеччина, 2020. – С. 349 – 354.
 11. Ткачова Н. М., Казанська О. О., Шевцова О. О. Розвиток державного управління в освіті: дистанційне навчання, освіта для сталого розвитку. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» (B. 1), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. 2020. – С. 136 – 138.
2019 рік
 1. Ткачева Н. М., Кмытюк Т. Л., Казанская Е. А. Концептуальные основы трансфертного ценообразования. Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w Katowicach, 2019. – №11. – С. 100 – 110.
 2. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Реалізація державної політики національної безпеки в контексті стратегії сталого розвитку / Н. М. Ткачова, О. О. Казанська. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). – Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – С. 31 – 33.
 3. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Вплив публічної політики на інноваційний розвиток територій на основі кластерного підходу / Н. М. Ткачова, О. О. Казанська. Інноваційно-інвестиційні проблеми кластеризації економіки України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 грудня 2019 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2019. – С. 20 – 22.
 4. Ткачова Н.М. Засади публічної політики Реформування публічної політики в сфері охорони здоров’я / Н. Ткачова // Science for sustainable development, матеріали Міжнародного конгресу / За заг. ред. проф. О.В. Кендюхова: – К., 2019. – 416 с. (С.369-373).
 5. Tkachova N., Kazanska O. Distance form as an innovative method of training specialists of logistics / N. Tkachova, O. Kazanska. Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 16 – 17, 2019, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2019. – С. 302 – 304.
2018 рік
 1. Ткачова Н. М. Розробка ефективних державних механізмів забезпечення національної економічної безпеки / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №1. – С. 59 – 62.
 2. Ткачова Н. М. Особливості реформування державної політики в сфері охорони здоров’я / Н. М. Ткачова // Право та державне управління, 2018. – № 1.
 3. Ткачова Н. М. Засади механізмів взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі національній безпеці / Н. М. Ткачова, Р. А. Мартянова // Держава та регіони. Серія: «Державне управління». – 2018. – №2 – C.138 – 141.
 4. Ткачова Н. М. Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров’я / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С.83 – 86.
 5. Ткачова Н. М. Особливості державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров’я / Н. М. Ткачова // Електронне фахове видання: «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2018. – № 2.
 6. Tkachova N. Public Administration for Sustainable Development. / Collective monograpf / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie.- Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p. The mechanism improvement of the Ukrainian state migration service interaction with the state and local government authority against non-legal migration security potenntial threat . – Р. 242-260.
 7. Ткачова Н. М. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти (розділ 2.4) // Кол. авт. за ред. Горник В. Г., Кравченко С. О. – Київ : УкрСІЧ, 2018. – 354 с.
2017 рік
 1. Ткачова Н. М. Необхідність взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі Національній безпеці / Н. М. Ткачова, Р. А. Мартянова // Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2017. – №12.
2015 рік
 1. Ткачова Н. М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – № 8. – С. 124 – 127.
 2. Ткачова Н. М. Сутність компетентнісного підходу та обґрунтування впровадження у систему вищої освіти / Н. М. Ткачова, Ю. М. Попова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36,  Том II (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 295 – 307.
2010 рік
 1. Поважний О. С. Антикризове управління економічною безпекою / О. С. Поважний, Н. М. Ткачова, В. Л. Пілюшенко. – Донецьк : ВІК, 2010. – 310 с.
2009 рік
 1. Ткачова Н. М. Механізми державного регулювання регіональної економічної безпеки / Н. М. Ткачова. – Донецьк : Донецький державний університет управління, 2009. – 284 с.
2008 рік
 1. Основи маркетингу : [навч. посіб.] / Н. М. Ткачова, Т. А. Гончарова. – Донецьк : ДонГАУ, 2008. – 358 с.
 2. Основи маркетингу : [навч. посіб.] / В. Л. Пілюшенко, Н. М. Ткачова, Г. А. Радченко, О. Є. Бурцева. – Донецьк : ДонГАУ, 2008. – 390 с.
 3. Ткачова Н. М. Інноваційна складова економічної безпеки держави // Н. М. Ткачова / Донецьк : Донецький державний університет управління, 2008. – 376 с.
2007 рік
 1. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / Н. М. Ткачова, Т. А. Гончарова, В. М. Марченко. – Донецьк : ДонГАУ, 2007. – 180 с.
2003 рік
 1. Промышленный маркетинг : [учебн. пособ.] / [Ткачева Н. Н. и др.] : под ред. В. Л. Пилюшенко. – Донецк : ДонГАУ, 2003. – 538 с.
2002 рік
 1. Ткачева Н. Н. Мотивация и поведение потребителей : [учебн. пособ.] / Н. Н. Ткачева, Т. А. Гончарова. – Донецк : ДонГАУ, 2002. – 453 с.
Google Scholar
Ткачова Наталія Миколаївна
Stay in Touch