Цимбаленко Яна Юріївна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент (2015 р.)

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління (2011 р.)
Тема дисертації: «Державне регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні»

Переглянути CV

Освіта

Вища освіта

2000-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет права
Спеціальність «Юрист-правознавець»

Аспірантура

2007-2011 рр.
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Факультет державного управління
Спеціальність «Механізми державного управління»
Захист дисертації на тему: «Державне регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні» (2011 р.)

Дисципліни

Бакалаврат

Правові засади адміністративної діяльності
Антикорупція та доброчесність (вибірковий освітній компонент)
Корпоративна культура та діловий етикет (вибірковий освітній компонент)

Магістратура

Правові та організаційні засади запобігання корупції (вибірковий освітній компонент)
Управління публічними закупівлями (вибірковий освітній компонент)

Аспірантура

Реінжиніринг адміністративних процесів (вибірковий освітній компонент)
Управління публічними закупівлями (вибірковий освітній компонент)

Загальноуніверситетські навчальні дисципліни

Політична участь та громадянська відповідальність (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

Державне управління

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Управління міжнародними проектами» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921000610-16) (23.04.2016 – 15.04.2016)
 2. Курси підвищення кваліфікації «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності» (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», свідоцтво ПК 21547613/000079-18) (08.11.2017 – 26.01.2018)
 3. Курси підвищення кваліфікації «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних» («Світовий центр даних», свідоцтво ІПО №0531) (15.09.2015 – 15.12.2015)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (2020–2022 рр.);
 • керуючий справами КПІ ім. Ігоря Сікорського (2011–2019 рр.);
 • Експертно-кваліфікаційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Експертно-правова комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Комісія з питань дотримання законності та запобіганню корупції КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків вченого (відповідального) секретаря)
 • Комісія з питань захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Комісія з питань студентського харчування КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Орендна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Комісія з реалізації положень Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки» (виконання обов’язків вченого (відповідального) секретаря)
 • Іміджева комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків вченого (відповідального) секретаря)
 • Оздоровча комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена ради)
 • Академічна чесність у КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Адміністративна рада КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Інвестиційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена ради)
 • Комісія з питань відряджень працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордон

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, Освітньо-професійна програма «Електронне урядування», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / уклад. С. А. Чукут, Я. Ю Цимбаленко, Є. О. Архипова, Ю. О. Бриль. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 56 с.
 2. Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Управління державними закупівлями» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (6.030503) / уклад. Я. Ю. Цимбаленко. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 37 с.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з навчальної дисципліни «Податкова система України» / уклад. Я. Ю. Цимбаленко. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 59 с.

Деякі публікації

2023 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Карпенко О. В. Цифрові інструменти запобігання корупції. Інвестиції: практика та досвід. № 2. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.2.68.
2022 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Палажченко К. С. Узагальнення історичного досвіду становлення та розвитку державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. № 4. С. 107–111. DOI: 10.32702/23066814.2022.4.107.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Болотов В., Іваницька Л., Прокопенко В. Проблеми та сучасні виклики у системі трансплантології в Україні. Кібербезпека державних державних інституцій та подолання кризових станів : зб. тез доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 25 трав. 2022 р., Київ, 2022, 317 – 319 с.
 3. Цимбаленко Я. Ю., Витюк С. С., Скриминський М. В. Реформа управління військової охорони здоров’я та подолання кризових станів. Кібербезпека державних державних інституцій та подолання кризових станів : зб. тез доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 25 трав. 2022 р., Київ, 2022, 304 – 307 с.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Діяльність антикорупційних інституцій в умовах воєнного стану. Кібербезпека державних державних інституцій та подолання кризових станів : зб. тез доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 25 трав. 2022 р., Київ, 2022, 296 – 300 с.
 5. Bogachev, Tsymbalenko Y., Leovkina O., Bogdanovskiy I. Activities of the Jehovah’s Witnesses Organization as a “Litmus Test” for Religious Freedom in Ukraine. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2022. Vol. 42. Iss. 2. Pp. 112–127. DOI: 10.55221/2693-2148.2332.
 6. Хитровська Ю. В., Цимбаленко Я. Ю. Вплив соціально-економічних та політико-ідеологічних чинників на життя професорсько-викладацького складу Київської політехніки у 1920-х – на початку 1930-х. Сторінки історії. № 54. С. 159–171. DОІ: 10.20535/2307-5244.54.2022.264580.
 7. Цимбаленко Я. Ю., Карпенко О. В. Роль керівника в антикорупційній політиці закладів вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 24. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.24.72.
 8. Чукут С. А., Загвойська О. В., Цимбаленко Я. Ю. Основи електронного урядування : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування та студентів інших спеціальностей. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 268 с.
2021 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Генеза становлення інституту уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в Україні. Збірник наукових праць. Право та державне управління. № 1. С. 271–278.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Ніколенко Д. М. Інституціональна корупція в органах публічної влади: філософсько-управлінський підхід. Публічне управління та митне адміністрування. Серія: Державне управління. № 1 (28). С. 113–118.
 3. Tsimbalenko, Y., Holtsova, I. Experience of public procurement under COVID-19. Technology Transfer: Innovative Solutions in Social Sciences and Humanities : proceedings of the 4th annual conference, Tallin, 31 March 2021. Tallin, 2021. Pp. 33–36. DOI: 10.21303/2613-5647.2021.001767.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Роль елементів антикорупційного менеджменту в становленні бренду закладів вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 125–130.
 5. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Система електронних публічних закупівель PROZORRO, як дієвий елемент діджиталізації українського суспільства. Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем : зб. тез доповідей наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, м. Київ, 15–16 черв. 2021 р. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.
 6. Цимбаленко Я. Ю., Палажченко К. С. Роль державно-приватного партнерства у системі електронного урядування. Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем : зб. тез доповідей наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, м. Київ, 15–16 черв. 2021 р. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.
 7. Цимбаленко Я. Ю., Шимановська Д. О. Підвищення ефективності управління місцевими бюджетами в Україні, як інструмент інформаційної безпеки. Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем : зб. тез доповідей наук.-практ. конф. студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, м. Київ, 15–16 черв. 2021 р. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.
 8. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Вплив комплексних систем захисту інформації управління корупційними ризиками на прикладі інтернет-платформи «PROZZORO». Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові клики, нові завдання : зб. тез доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 листоп. 2021 р. Київ : ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.
 9. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Компетентність керівника закладу вищої освіти як базис антикорупційного комплаєнсу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 84– DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.90.
 10. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Управлінські механізми збереження інформації в умовах дистанційної роботи працівників органів публічної влади. Сучасні проблеми управління: Трансформація публічного управління у постковідному світі : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 листоп. 2021 р. Київ, 2021. 4 с.
2020 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Етапи розвитку інституту уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 09–10 грудня 2020 р. Київ, 2020.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Коц Д. В. Поняття системи нормативно-правових актів, які регулюють питання захисту інформації з обмеженим доступом. Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання : зб. тез доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 18–19 листоп. 2020 р. Київ, 2020.
2018 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Можаровський В. М., Можаровська Т. М., Цинський К. В. Про перелік вступних випробувань для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Вступна компанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : зб. матеріалів I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 квіт. 2018 р. Київ, 2018.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Можаровський В. М., Можаровська Т. М., Цинський К. В. Про особливості конкурсного відбору на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018 році. Вступна компанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : зб. матеріалів I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 квіт. 2018 р. Київ, 2018. С.
 3. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Публічне управління у вищій освіті. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. Вип. 3. С. 30–34.
 4. Цимбаленко Я. Ю., Горобей К. Д. Сучасний стан податкових надходжень в розрізі ВВП країн ЄС та України. ВІСНИК КНУТД. Проблеми розвитку економіки. Серія: Економічні науки. № 1(119). С. 17–26.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Проблема забезпечення належного рівня самостійності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування. Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу : зб. наук. праць III наук.-практ. конф., м. Харків, 11 лип. 2018 р. Харків : СГ НТМ «Новий курс». 2018. С. 67–68.
 6. Цимбаленко Я. Ю., Альциванович О. В. Теоретико-категорійний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні. Аспекти публічного правління. 2018. Том 6. № 9. С. 92–103.
 7. Цимбаленко Я. Ю., Альциванович О. В. Міжнародний та європейський досвід уникнення корупційних ризиків під час здійснення публічних закупівель. Аспекти публічного правління. 2018. Том 6. № 10.
  С. 62–73.
 8. Цимбаленко Я. Ю., Танська Л. В. Система професійних компетенцій у фаховій підготовці економістів. Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25–26 жовт. 2018 р. Харків : Видавництво Іванченка І. С. 2018. С. 438–441.
2017 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Мальцева І. В. Особливості сучасного ринку освітніх послуг. Молодь: освіта, наука, духовність : зб. тез доповідей ХІV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених, м. Київ, 4–6 квітня 2017 р. Київ : Університет “Україна”. 2017. С. 118–120.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Гарматін В. Д., Максимюк А. В. Моделювання бізнес-процесів підготовки документів на зарахування працівників до університету. Практичне значення сучасних наукових досліджень 2017 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 13–20 черв. 2017 р. Одеса, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-ua217/informatics-computer-science-and-automation-ua217/29329-ua217-073 (дата звернення 15.02.2023.)
 3. Цимбаленко Я. Ю., Максимюк А. В., Гасанов В. А. Автоматизація модулів «відрядження» та «стажування» в ПТК «ОК ВНЗ». Практичне значення сучасних наукових досліджень 2017 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 13–20 черв. 2017 р. Одеса, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sworld.com.ua/index.php/technical-sciences-ua217/informatics-computer-science-and-automation-ua217/29319-ua217-063 (дата звернення 15.02.2023).
 4. Цимбаленко Я. Ю. Роль управлінських процесів у роботі вищих навчальних закладів. Дні науки філософського факультету 2017 : матеріали Міжнар. наук. конф., 25–26 квітня 2017 р.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Специфіка адміністративних процесів у державному управлінні: на прикладі ВНЗ. Вісник Київського нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Серія: Державне управління. № 1(8). С. 66–70.
 6. Цимбаленко Я. Ю., Гришко О.В. Правова інтероперабельність як складова розвитку єдиного цифрового ринку ЄС в Україні. Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку : зб. тез доповідей ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23–24 листоп. 2017 р. Київ, 2017.
2016 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Державна неспроможність у вимірах сталого розвитку. Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : зб. тез доповідей ІІІ міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 бер. 2016 р. Київ : Університет “Україна”. 2016.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Гараніна І. І. Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг. Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–21 січ. 2016 р. Київ, 2016.
 3. Цимбаленко Я. Ю., Войтко С. В. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : ВПІ ВПК «Політехніка». № 13. С. 73–78.
 4. Цимбаленко Я. Ю., Мальцева І. В. Пропаганда здорового способу життя серед студентства. Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття : зб. тез доповідей ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кіровоград, 8 груд. 2016 р. Кіровоград, 2016.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Актуальні питання соціальної інженерії як фактор сталого розвитку суспільства з урахуванням польської наукової думки. Публічне управління та адміністрування. № 1. С. 100–104.
2015 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Войтко С. В. Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3709 (дата звернення: 31.01.2023).
 2. Цимбаленко Я. Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 22–25.
 3. Цимбаленко Я. Ю., Палажченко К. С., Гольцова І. Б. Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні. Молодь: освіта, наука, духовність : зб. тез доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених, м. Київ,  30 квіт. 2015 р. Київ : Університет “Україна”. 2015.
2014 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Палажченко К. С. Державне управління в сфері вищої освіти з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» як складова частина економічної системи суспільства. Ефективна економіка. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3321 (дата звернення: 31.01.2023).
 2. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Вдосконалення законодавства України в сфері державних закупівель як чинник розвитку української економіки. Державне управління удосконалення та розвиток. 2014. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=742 (дата звернення: 31.01.2023).
 3. Цимбаленко Я. Ю., Гараніна І. І. Медіа аудит: тенденції та перспективи розвитку на вітчизняному ринку рекламних послуг. Ефективна економіка. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3707 (дата звернення: 31.01.2023).
 4. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Керівні принципи державних закупівель в Україні в порівнянні з країнами-членами ЄС. Актуальні питання світової і національної економіки в умовах глобалізації : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-прак. конф., м. Одеса, 21–22 листоп. 2014 р. Одеса : Центр економічних досліджень. 2014. С. 110–112.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Досвід впровадження електронного документообігу в НТУУ «КПІ». В. М. Глушков – піонер кібернетики : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-прак. конф., м. Київ, 11 груд. 2014 р. Київ, 2014. С. 126–128.
2013 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю., Палажченко К. С. Актуальні питання автономії та самоврядування, як основних принципів управління вищим навчальним закладом: правовий аспект. Актуальні питання публічного та приватного права. № 4. С. 130–132.
 2. Цимбаленко Я. Ю., Палажченко К. С. Принцип автономії в управління вищим навчальним закладом, як складова умова забезпечення якості освіти. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. № 4. С. 140–143.
 3. Цимбаленко Я. Ю., Гольцова І. Б. Правові аспекти управління держаними закупівлями, як механізм розвитку української економіки. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Вип. 4 (20). С. 140–143.
2010 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Податкові та неподаткові доходи місцевих бюджетів. Наука і вища освіта : зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 22–23 квіт. 2010 р. Запоріжжя : Класич. приват. ун-т. 2010. Т. 2. С. 289.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. № 1. С. 121–126.
2009 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Розвиток і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин України. Держава та регіони. Серія: Державне управління. № 1. С. 186–190.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Удосконалення державного регулювання системи розподілу видатків та доходів між бюджетами різного рівня. Держава та регіони. Серія: Державне управління. № 4. С. 120–124.
2008 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Міжбюджетні відносини та їх вплив на регіональний розвиток. Дні науки : у 3 т. : зб. тез доповідей, м. Запоріжжя, 23–24 жовт. 2008 р. Запоріжжя : Класич. приват. ун-т. 2008. Т. 2. С. 54–56.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Основні напрямки подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Економіка та держава. № 7. С. 97–100.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Удосконалення державного регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні. Економіка та держава. 2008. № 2. С. 79–83.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Формування системи міжбюджетних відносин в Україні. Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 10 жовт. 2008 р. Луцьк, 2008. С. 124–125.
2007 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Міжбюджетні відносини як чинник ефективного формування доходів місцевих бюджетів. Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України : матеріали наук.-практ. конф,м. Харків, 27 листоп. 2007 р. Харків : Магістр. 2007. С. 192–194.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування місцевих бюджетів. Економіка та держава. № 11. С. 89–91.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми формування та реалізації державної політики у сферах державного, регіонального і галузевого управління». Серія: Державне управління. Т. VIII. Вип. 93. С. 160–169.
Google Scholar
Цимбаленко Яна Юріївна
Staff Information
Stay in Touch