ХІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління» (24.11.2023)

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні проблеми управління 2023»

Тема конференції 2023

Сучасні проблеми управління: на шляху до сталого миру після війни:
держава, бізнес, інновації
Дата проведення

24 листопада 2023 року

Термін прийому матеріалів

до 20 листопада 2023 року

Місце проведення

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(на базі факультету соціології і права)

Формат проведення

Офлайн (КПІ ім. Ігоря Сікорського) + онлайн (Zoom)

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2023 року включно за електронною адресою секції надіслати одночасно:
– заявку на участь в конференції (див. зразок);
– тези доповіді (.doc/.docx та .pdf) (див. вимоги до оформлення та приклад);
– відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів).

Організаційний внесок

Участь у конференції безкоштовна.

Публікація матеріалів

За результатами конференції буде опубліковано електронний збірник матеріалів.

Учасники роботи секцій та пленарного засідання отримають іменні сертифікати.

Матеріали, які пройдуть процедуру рецензування та перевірки на ознаки плагіату, будуть опубліковані із присвоєнням DOI.

Тематика конференції

Посилання на Zoom-конференції можна отримати у секретарів секцій.

Секція 1. Стратегічні передумови відбудови повоєнної України: курс на сталий розвиток

Керівник секції: д-р наук з держ. управління, проф. Іваницька Ольга Михайлівна
Секретар секції: Рогова Ірина
E-mail секції: olimpiada.fsp@gmail.com

Секція 2. Держава за умов війни та імперативів модернізації:
від врегулювання конфліктів до медіації

Керівники секції: д-р соціол. наук, проф. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович
Секретар секції: Вольський Олександр
E-mail секції: trikster655@gmail.com

Секція 3. Публічне управління та штучний інтелект: виклики та можливості

Керівник секції: д-р наук з держ. упр., проф. Чукут Світлана Анатоліївна
Секретар секції: Шиць Олександра
E-mail секції: olimpiada.fsp@gmail.com

Секція 4. Демократичне врядування в Україні:
політична участь та громадянська відповідальність

Керівник секції: д-р наук з держ. упр., проф. Ткачова Наталія Миколаївна
Секретар секції: канд. наук з держ. упр., доц. Бутник Олена Олександрівна
E-mail секції: olimpiada.fsp@gmail.com

Тренінг із застосування інструментів RBM
у плануванні та моніторингу реалізації цілей сталого розвитку

Тренерки:
– Олена Акімова –декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, канд. філос. наук, доцент;
– Анна Іщенко – ст. викл. кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор ННЦ ПС «Соціоплюс».
Реєстрація

Контакти

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

м. Київ, пр-т Берестейський, 37 (ст. метро «Політехнічний інститут»)
корпус №7, каб. 09-7 (перший поверх)

olimpiada.fsp@gmail.com

+38 (044) 204 92 18
+38 (067) 683 75 15