Навчальні дисципліни (доктор філософії)

Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії)
Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку
Лідерство та антикризове управління
Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
Аналітика даних у сфері публічного управління

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

Методологія наукових досліджень публічного управління та адміністрування
Організація науково-інноваційної діяльності
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
Академічна доброчесність та наукова комунікація
Педагогічна практика. Частина 1
Педагогічна практика. Частина 2

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія

Вибіркові освітні компоненти

4 вибіркові навчальні дисципліни з Каталогу вибіркових дисциплін