Blog

,

Передзахист дисертації «Механізм реформування державної служби України: соціокомунікативний аспект»

Шановні колеги!

Запрошуємо 20 грудня 2017 року о 14.30 на передзахист здобувача кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського Карпунець Анастасії Станіславівни. Тема дисертації: “Механізм реформування державної служби України: соціокомунікативний аспект”, що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий керівник: д. держ.упр., проф. Іваницька О.М.