Blog

, , ,

[:ua]Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку[:en]Modern Management Problems: The Imperatives of Sustainable Development[:]

[:ua]

Cьогодні, 23 листопада 2017 року, відбулася ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» на базі кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Пленарне засідання відбулося у студентському просторі “Belka”, що знаходиться у Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, Мельниченко А.А., зазначив, що конференція проводиться саме тут не випадково. Це місце стало символічним, оскільки тут присутній особливий дух, пов’язаний із управлінням. Цей студентський простір – результат самоорганізації та самоуправління студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Пленарне засідання відбулося не в традиційному, академічному, форматі, оскільки після виступу спікерів, учасники конференції мали змогу задати їм по декілька питань.

На пленарному засіданні виступили:

А.А.Мельниченко, декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидат філософських наук, доцент;

Р.В. Войтович, в.о. ректора Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, професор;

О.О. Комліченко, голова конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду керівника українського державного підприємства поштового зв’язку “УКРПОШТА”, партнер Консалтингової компанії “Odgers Berndtson Ukraine”;

І.К. Бистряков, заступник директора інституту з наукової роботи ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, доктор економічних наук, професор;

С.А. Чукут, т.в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор наук з державного управління, професор;

С.О. Андреєв, начальник Центру досліджень національної безпеки та конфліктів ІЕАНД НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління;

О.М. Іваницька, професор кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор наук з державного управління, професор;

В.П. Кудряшов, завідувач відділу державних фінансів Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”, доктор економічних наук;

В.Ф. Мартиненко, професор-емерит кафедри державного управління та місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, академік Міжнародної академії богословських наук, чл-кор. Міжнародної педагогічної академії, доктор наук з державного управління, професор;

Я.В. Підлісна, керівник секретаріату Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

В.С. Власенко, магістрантка факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальність “Публічне управління та адміністрування”;

А.П. Тєлєгін, студент факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського. У конференції також взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі ті, хто займається проблемами управління.

На секційних засіданнях обговорювалися питання, пов’язані із трансформацією державного управління в сучасній Україні та світі, модерном та модернізацією, реалізацією стратегічного підходу в управлінні сталим розвитком, правовим регулюванням сталого розвитку, моделюванням поведінки соціально-економічних систем для прийняття рішень та ін.

Організаційний комітет ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» дякує всім за участь та бажає творчої наснаги й блискучих ідей!

 Переглянути програму IX Міжнарожної науково-практичної конференції Сучасні проблеми управління 2017

Фотозвіт конференції

Переглянути відео з конференції

 

 

 

 [:en]

November 23, 2017, the IX International scientific and practical conference “Modern management problems: imperatives of sustainable development” took place on the basis of the Department of Theory and Practice of the Faculty of Sociology and Law of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

The plenary session took place in the student’s space “Belka”, which is located in The Scientific and Technical Library National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Dean of the Faculty of Sociology and Law of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, A. Melnychenko, noted that the conference is held here is not accidental. This place has become symbolic, because there is a special spirit associated with management. This student’s space is the result of self-organization and self-management of students of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Plenary sessions took place not in the traditional, academic, format, since after the speeches of the speakers, the participants of the conference were able to ask them a few questions.

The plenary meeting was made by: A. Melnychenko, R. Voitovych, O. Komlichenko, I. Bystriakov, S.Chukut, S. Andreiev, O. Ivanytska, V. Kudriashov, V. Martynenko, Ia. Pidlisna, V. Vlasenko, A.Tieliehin.

At section meetings, issues related to the transformation of public administration in modern Ukraine and the world, modernization and implementation of a strategic approach in the management of sustainable development, legal regulation of sustainable development, modeling the behavior of socio-economic systems for decision making, etc. were discussed.

The Organizing Committee of the IX International Scientific and Practical Conference “Modern Management Problems: The Imperative of Sustainable Development” thanks everyone for their participation and wishes for creative inspiration and brilliant ideas!

 Program of the IX International Scientific and Practical Conference Modern Management Problems 2017

Photogallery of the Conference

 [:]