Розширене засідання НМК 281 «Публічне управління та адміністрування»

13 січня 2022 року відбулося чергове розширене засідання НМК 281 «Публічне управління та адміністрування», до якого були долучені здобувачі усіх рівнів вищої освіти, представники НПП та адміністрації університету.

В ході обговорення зацікавлені сторони висловили свої пропозиції щодо удосконалення змістів освітніх програм, а також щодо впровадження інновацій задля посилення окремих аспектів фахової підготовки за освітньою програмою.

Зокрема:

  • обговорено адаптацію змісту окремих дисциплін в межах ОПП «Публічне адміністрування та електронне урядування» до вимог Програми ЄДКІ;
  • здобувачами освіти висвітлені пропозиції щодо розширення можливостей реалізації практичної складової підготовки (програм стажування, виїзних занять тощо);
  • висловлено пропозиції щодо участі окремих здобувачів у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів.