Засідання навчально-методичної комісії

Під час проведення НМК 17 лютого 2023 року були розглянуті наступні питання:

  1. Розглянуто пропозиції щодо внесення змін до освітніх програм відповідно до сучасних викликів (запропоновано для магістрів і докторів філософії вносити зміни в зміст ОК, адаптуючи їх до сучасних викликів і тенденцій).
  2. Запропоновано переглянути та внести зміни у види проміжного і підсумкового контролю, насамперед есе та рефератів, враховуючи фактор ChatGPT, а також розробити запобіжники щодо порушення академічної доброчесності з його використанням.
  3. Обговорено зміни до ОП бакалаврів відповідно до пропозицій, запропоновано частину ОК, зокрема «Електронна демократія», «Галузеве електронне урядування», «Управління базами даних» перенести до вибіркових дисциплін, розробити на їх основі сертифікатну програму для бакалаврів.
  4. Щодо підготувки службової записки щодо потреби удосконалення організаційного забезпечення загально університетських вибіркових дисциплін, а також врахування часу в навчальне навантаження викладача, який витрачається ним на внесення навчального навантаження, виставлення атестацій та заліку в кампус відповідно до кількості відомостей.