,

Магістратура за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування для державних службовців

Шановні державні службовці!
Запрошуємо на навчання до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»!

Освітньо-професійна програма
«Публічне адміністрування та електронне урядування»

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
(галузь знань «Публічне управління та адміністрування»

Інформація щодо освітньої програми

Заклад вищої освіти

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Кафедра теорії та практики управління

Форма здобуття освіти

Заочна

Навчання здійснюватиметься за кошти державного бюджету на умовах конкурсного відбору за замовленням Національного агентства України з питань державної служби відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 року № 789 (зі змінами)

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Цільова група

Державні службовці, які працюють у:

 • міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
 • органи виконавчої влади (м. Київ і Київська область);
 • Київська міська державна адміністрація;
 • районні в місті Києві державні адміністрації;
 • Київська обласна державна адміністрація.

Отримані знання та навички випускники застосуватимуть у своїй професійній діяльності на державні службі та в органах місцевого самоврядування

Чому магістратура зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» саме у КПІ ім. Ігоря Сікорського?
 • поєднання двох важливих напрямів (публічне адміністрування та електронне урядування);
 • одні з лідерів у підготовці фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (успішні результати пробного ЄДКІ);
 • викладачі з практичним досвідом роботи;
 • відзнаки успіхів і отриманих навичок здобувачів вищої освіти у всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових робіт, досліджень, олімпіад тощо.
Освітня траєкторія
Цикл загальної підготовки

Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
Практикум з іншомовного наукового спілкування
Правові засади управління інтелектуальною власністю

Цикл професійної підготовки

Механізми та технології публічного управління та адміністрування (+ курсова робота)
Основи національної безпеки
Електронне урядування та електронна демократія
Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування
Публічна політика та врядування
Цифрові та комунікаційні технології у сфері публічного адміністрування та електронного урядування
Управління публічними фінансами
Стратегічне управління та ризик-менеджмент
Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади
Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні

Вибіркові освітні компоненти

6 вибіркових навчальних дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін, серед яких, наприклад:

 • Політична освіта державного службовця;
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів;
 • Управління неурядовими організаціями;
 • Соціальна політика та сталий розвиток;
 • Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні;
 • Розумні міста;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Державне управління в сфері міграції;
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності тощо.
Науково-педагогічний склад

Колектив висококваліфікрованих викладачів
Переглянути

Вступні випробування
Вступ на основі диплома бакалавра

МТНК (магістерський тест навчальної компетентності, проводиться Українським центром оцінювання якості освіти). Реєстрація: до 18.07.2022 року (18:00). Термін проведення: 10–17 серпня 2022 року

Вступ на основі диплома магістра / спеціаліста

Фахове вступне випробування з основ економіки, держави і права (проводиться КПІ ім. Ігоря Сікорського у дистанційному форматі). Теміни проведення: липень–серпень 2022 року.
Зарахування вступників: липень–серпень 2022 року.

Роз’яснення НАДС щодо особливостей вступної кампанії 2022 року

Контакти

У разі зацікавленості у навчанні та/або наявності питань можна звернутися:

 • до заступника декана ФСП зі зв’язків із громадськістю та інформаційної роботи, консультанта вступників, Балашова Дмитра: Telegram;
 • на кафедру теорії та практики управління ФСП: (044) 204 92 18 (пн–пт, з 10 до 16), kafedra_tpu@ukr.net.

Сайт кафедри: http://ktpu.kpi.ua/