Мельниченко Анатолій Анатолійович

Кандидат філософських наук, професор

Посада

Професор

Вчене звання

Професор (2022 р.)

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2006 р.)
Тема дисертації: «Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму»

Переглянути CV (eng)

Освіта

Вища освіта

1996-2002 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2002-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Філософія освіти»
Захист дисертації на тему: «Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму» (2006 р.)

Дисципліни

Бакалаврат

Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
Управління неурядовими організаціями
Управління неурядовими організаціями (курсова робота)

Магістратура

Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні

Аспірантура

Академічна доброчесність та наукова комунікація

Сфера наукових інтересів

 1. Управління в сфері освіти і науки
 2. Сталий розвиток суспільства
 3. Філософія освіти
 4. Соціальна інженерія
 5. Методи і технології соціологічних досліджень
ORCID: 0000-0002-3474-8477
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Британська рада, “Training of Trainers Programme in Conflict Management and Mediation”, сертифікат б/н від 19 грудня 2018 р. (м. Лондон, Великобританія.
 2. Британська Рада в Україні, сертифікат б/н від 29.03.2019 р., «Англійська мова», жовтень 2018 – березень 2019.
 3. Американська Рада з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні та Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Тема: “Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти” 23-27 листопада 2020 року, Сертифікат б/н від 27.11.2020 року.
 4. Національне агентство з питань державної служби, Тема: “Гендерний підхід в державному управлінні”, 19–20 листопада 2020 року.
 5. Global Logic, Он-лайн курс “Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів”, липень-вересень 2020 року.
 6. Український центр суспільних даних, Інформаційний вебінар “Електоральна пам’ять для освіти і науки”, 18 березня – 9 квітня 2021 року.
 7. Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща), громадська організація «Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна), Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща – Україна), з 06 листопада по 12 грудня 2021 року, 180 год / 6 кредитів ECTS, Сертифікат SZFL-001160.
 8. Стажування за програмою «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (жовтень-грудень 2017 року).
 9. Курси підвищення кваліфікації в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку за програмою «Системи управління базами геоданих для інфраструктури просторових даних» (січень-квітень 2015 року).
 10. Стажування в США за проектом “Academic Integrity in Scientific Research” (лютий 2015 року).
 11. Стажування в США за програмою «Зміцнення університетів за допомогою інституційних зв’язків» (листопад-грудень 2010 року).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Участь у роботі редакційної колегії наукового видання

Член редколегії Вісник НТУУ “КПІ”: політологія, соціологія, право (категорія Б)

Робота у складі експертної ради/комісій МОН/НАЗЯВО

Голова науково-методичної комісії МОН 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти (2016–2019 роки)

Робота у складі наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Член Науково-консультативної ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб (2018–2020 рр.)

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади/конкурсу
 • Відкрита університетська олімпіада з електронного урядування (оргкомітет, наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/269 від 08.09.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/48 від 11.02.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електронне урядування» (оргкомітет, наказ №1/52 від 11.02.2020 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/163 від 25.04.2019 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/17 від 24.01.2019 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/124 від 27.03.2018 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оргкомітет, наказ №1/19 від 25.01.2018 року).
Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях

Член громадської організації «Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток»

Експертна діяльність та практична робота
 • проректор з навчальної роботи у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (з 2019 року);
 • декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (2014–2020 рр.);
 • директор Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс» (2002–2013 рр.);
 • голова комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з підготовки проектів стандартів вищої освіти в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (з січня 2016 року до цього часу);
 • секретар Комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з питань етики та академічної чесності (з 2015 року до цього часу);
 • член Комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з дотримання законності та боротьби з корупцією (з 2011 року до цього часу);
 • секретар Експертно-правової комісії КПІ імені Ігоря Сікорського (з 2006 року до цього часу).
Нагороди та досягнення
 • грамота Національної академії правових наук України (2016 р.);
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.);
 • відзнака Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» (2006 р.);
 • переможець щорічного конкурсу «Молодий-викладач дослідник НТУУ «КПІ»» (2006–2013 рр.);
 • стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (з 2004 по 2005 р.).

Навчально-методичні праці

 1. Войтко С.В. Мельниченко А.А. Лідерство та антикризовий менеджмент. Підручник. 2021.
 2. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мельниченко А.А., Іщенко А.М., Акімова О.А.  Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : О. М. Іваницька, А. А. Мельниченко, C. А. Чукут, Ю. О. Бриль. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 45 с.
 4. Геополітика та сталий розвиток : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський, А. А. Мельниченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,39 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с.
 5. Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – 160 с.
 6. Діяльність підрозділів НТУУ «КПІ» в контексті забезпечення якості підготовки фахівців: за результатами соціологічного опитування // Науково-методичне видання / А. М. Іщенко, О. А. Касаткіна, А. А. Мельниченко. – Київ: ІВЦ «Політехніка».

Деякі публікації

2022 рік
 1. Цзіньпін Лі, Іюфей Цзя, Мельниченко А.А. Урядова фінансова підтримка науково-інноваційного розвитку: порівняння політики Китаю та інших країн. Інвестиції: практика та досвід. 2022. №3. С. 113-118.
 2. Мельниченко А.А., Шабаш І.Р. Професійна готовність державних службовців до діяльності в умовах цифрової трансформації управлінських відносин. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. № 4 (22). С. 156-172.
 3. Shevchuk, N, Babiy, I., Blyznyuk T., Akimova, O. Melnychenko., A.  Transformation of Industrial Parks in the Direction of Providing of the Purposes Achievement of Sustainable Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22 No.1, January 2022. P. 7-14. Web of Science
2021 рік
 1. Melnychenko A., Zheliaskova T. Transformation of Educational Process in Covid-19 Pandemic: A Case of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Advanced Education, 2021. p. 4-10 Web of Science
 2. Формування позитивного іміджу жінки-керівника на державній службі / [М. Канавець та ін.; за заг. ред. Н. Алюшиної]. (співавтори: Мельниченко А. А., Акімова О. А., Іщенко А. М. та інші) – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2021. – 60 с.
 3. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с.
 4. Kholiavko, N. Popelo, O., Melnychenko, A. Derhaliuk, M. Grynevych, L. The role of higher education in the digital economy development. Revista tempos e espacos educacao. 2021. Volume 15, Issue 34, Page 1-14 Web of Science
2020 рік
 1. Котляревський Я. В., Мельниченко А. А., Іваницька О. М., Семнюк Е. П., Князев С. І., Мельников О. В. Нова економіка: еволюція форм та методології досліджень // Наука та інновації, 2020. – №1. – С. 16-32 Web of Science, Scopus
 2. Шабаш І., Мельниченко А. Варіативність систем оцінювання ефективності діяльності державних службовців. Державне управління і право. 2020. №3.
 3. Мельниченко А.А., Радченко Ю.В. Імплементація інструментів медіації у практику публічного управління та адміністрування. Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”, 2(25), 2020. С. 104-110.
2019 рік
 1. Melnychenko. A, Akimova. O. (2019). Developming competences of public management and administration specialists: implementation of foreign experience in Ukraine // Advanced Education, 2019. – Issue. 13. – pp. 89-96 Web of Science
 2. Akimova, O., Ishchenko, A., Melnychenko, A. (2019) Evaluation of good governance principles implementation using polling data. Journal of Public Administration and Governance, Vol. 9, No. 4, December 2019, 237-247 https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15784
2017 рік
 1. Мельниченко А. А., Дергачов Є. В. Роль правової освіти у формуванні правової свідомості суспільства: філософсько-педагогічна рефлексія. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». НУ «ОЮА». 2017. Вип. 2. С. 73-77.
2015 рік
 1. Мельниченко А. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014 / А.Мельниченко, П.Кутуєв, О.Якубін, А.Багінський // Філософська думка. – 2015. – №1. – С.116-118.
 2. Мельниченко А.А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом / А.А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С.19-27.
 3. Мельниченко А.А. Основні проблеми здійснення наукового управління суспільством / А.А. Мельниченко // Проблеми теорії та практики управління. Збірник наукових праць. – Випуск 1. – 2015. – К. : НТУУ «КПІ».
 4. Мельниченко А.А. Теоретичні засади сучасної філософії управління / А.А. Мельниченко // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 1. – 2015. – С. 57.
2014 рік
 1. Мельниченко А.А. Сучасні проблеми функціонування системи державного управління /А.А.Мельниченко // Збірник матеріалів  IV  Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави». –  К. : НТУУ «КПІ», 2014.  – С.11-13.
 2. Мельниченко А.А.  До питання про вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю / А. Мельниченко, А. Киричок // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4(20) – С.142-146.
 3. Мельниченко А.А. До питання про нову якість управління соціальними системами / А.А.Мельниченко // Матеріали Міжнародної конференції  «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014». – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С.11-12
 4. Мельниченко А.А. Перспективи формування нової філософії управління в сучасних умовах / А.А.Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ»: філософія, психологія, педагогіка. –  №2. – 2014.
 5. Мельниченко А.А. Розвиток соціальної роботи як показник зрілості держави / А.А.Мельниченко // Матеріали VIII Міжнародної  науково практичної  конференції “Соціальна робота: теорія, історія, інноватика”, 15-16 травня 2014. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.  – С.33-35.
 6. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А.Мельниченко,  О.А.Акімова // Вісник НТУУ «КПІ»: соціологія, політологія, право. –  №2  – 2014.
 7. Мельниченко А.А., Киричок А.П. До питання вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю / А. А. Мельниченко, А. П. Киричок // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – № 4 (20). – 2014. – С.142.
 8. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А. Мельниченко,  О.А. Акімова // Вісник НТУУ «КПІ». Соціологія. Політологія. Право, 2014. –  №2.
2013 рік
 1. Мельниченко А.А. Соціальна відповідальність як імператив управління у сфері вищої освіти / А. А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 19-20
 2. Мельниченко А.А., Киричок А.П. Грошова культура населення в контексті дослідження соціальних комунікацій / А.А. Мельниченко, А.П. Киричок // Вісник книжкової палати. – № 13. – 2013. – С.42-43.
2012 рік
 1. Мельниченко А.А.  Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект / А.А. Мельниченко, М.М.Тютюнникова // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – №1. – 2012. – С.44.
 2. Мельниченко А.А. Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу / А. А. Мельниченко, А. П. Киричок // Технологія і техніка друкартсва. – 2012. – Вип. 3. – С. 166–173.
 3. Мельниченко А.А. Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем / А.А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 1. – С. 73-78.
2011 рік
 1. Мельниченко А.А. Управління у вимірах гуманізму / А.А. Мельниченко // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 2. – 2011. – С.81.
 2. Мельниченко А.А., Лазарєва С. В. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 3. – 2011 – С.49.
2010 рік
 1. Мельниченко А.А. Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко, А.І. Бондаренко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2010. – № 4(8). – С. 67-74.
2009 рік
 1. Мельниченко А.А. Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком / А.М. Іщенко, О.А. Касаткіна, А.А. Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2009. – №4. – С. 75-83.
 2. Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології:[монографія] / А.А. Мельниченко, А.М. Іщенко, О.А. Касаткіна, С.В. Мельниченко; Нац. тех. ун-т … АА Мельниченко. – К.: Освіта України, 2009. – 188 с.
2008 рік
 1. Мельниченко А. А. Проблема співвідношення соціальної інженерії та соціального управління: філософська рефлексія / А. А. Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2008. – № 1(22). – С. 40–43.
 2. Мельниченко А.А. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Статистичний аналіз соціологічних даних з використанням спеціалізованого програмного забезпечення : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 3 курсу факультету соціології / А.А. Мельниченко, А.М. Кучма. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 60 с.
2006 рік
 1. Мельниченко А.А. Спроба філософської рефлексії проблеми виховання крізь призму методології перетворених форм / А.А. Мельниченко // Вісник НАУ: Філософія, культура. – 2006. – №1(3). – С.80-85.
2005 рік
 1. Мельниченко А.А. Введення болонських змін в українській освіті як шлях подолання імітації навчального процесу: соціально-філософська рефлексія // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2005. – №3. – С.37- 41.
 2. Мельниченко А.А. Економічний розвиток України як об’єкт філософського аналізу // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2005. – №2. – С. 39-44.
 3. Мельниченко А.А. Креатосфера як альтернатива масової культури // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 року, м. Київ) – К. : ІВЦ “Видавництво “Екмо”, 2005. – С. 180-183.
 4. Мельниченко А.А. Проблеми підвищення якості технічної освіти в контексті Болонського процесу: соціологічний вимір // Тези до доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу” (26-27 травня 2005 р.) – К.: “Політехніка”. – С. 127-128.
 5. Мельниченко А.А. Соціальне маніпулювання як антигуманне управління / А.А. Мельниченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” 29-30 листопада 2005 р. – К., 2005. – С. 68-69.
 6. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві // Український соціум. – 2005. – №1. – С.31-43.
 7. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Якість освіти в НТУУ “КПІ” та сучасний ринок праці очима студентів-старшокурсників: результати соціологічного дослідження. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 84 с.
2004 рік
 1. Мельниченко А.А. К. Маркс о превращенных формах духовности, практики, бытия // Научное наследие К.Маркса и современные социальные процессы. Материалы международной научной конференции (Киев, 5-6 мая 2004 г.) – Киев: “ЭКМО”, 2004. – С.155-160.
 2. Мельниченко А.А. Історичні та теоретичні аспекти дослідження феномена перетвореної форми у вітчизняній філософській думці // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. – №2. – С.25-34.
 3. Мельниченко А.А. Соціальна природа та історизм відчуження / А.А. Мельниченко // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: Тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції (20-21 травня 2004р.) – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – С. 11-14.
 4. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Використання соціальних досліджень у профілактиці СНІДу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – №1(6), 2004. – С. 80-86.
2003 рік
 1. Мельниченко А.А.  Креативний потенціал “перетвореної форми” в контексті маніпулювання суспільною свідомістю // Творчість врятує світ: Матеріали 7-ї Міжнародної науково–практичної конференції (22-23 травня 2003р. м. Київ) – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – С. 64-65.
 2. Мельниченко А.А. Маніпулювання суспільною свідомістю в системі віртуального інформаційного середовища як перетвореної форми об’єктивної реальності // Зб. матер. ІІ Міжнародної науково–практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. Частина 1. – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2003. – С. 65-67.
2002 рік
 1. Мельниченко А.А. Проблема становления личности в творчестве Э.В. Ильенкова. // Ильенковские чтения. Материалы 2-ой и 3-ей Международных научных конференций. Часть 1. – М.: Российский Государственный Институт Интеллектуальной Собственности, 2002. – С. 177-180.
2001 рік
 1. Мельниченко А.А. До питання про функціональну варіативність засобів масової інформації в державному управлінні (логіко-маніпулятивний аспект) // Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції “Сучасні проблеми управління” – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 284-285.
 2. Мельниченко А.А. Психологічні аспекти творчої діяльності // Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість свободи як свобода творчості”. – К.,2001. – С. 79-80.
 3. Мельниченко А.А. Участь засобів масової інформації у вирішенні проблем соціальної допомоги / А.А. Мельниченко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю “Розвиток соціальної роботи в Україні та за кордоном” – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 77-79.
2000 рік
 1. Мельниченко А.А. Ступени становления человека как индивидуальности и личности / А.А. Мельниченко // Збірник наукових студентських робіт (матеріали 1-х /1998 р./ та 2-х /1999 р./ студентських “Днів науки”). Випуск 1. – К.,2000. – С.7-10.
Google Scholar
Мельниченко Анатолій Анатолійович
Staff Information
Stay in Touch