Навчальні дисципліни (магістратура)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня програма: Публічне адміністрування та електронне урядування

Цикл загальної підготовки

Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Правові засади управління інтелектуальною власністю

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Силабус (денна форма)

Цикл професійної підготовки

Механізми та технології публічного управління та адміністрування

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Основи національної безпеки

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Електронне урядування та електронна демократія

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Публічна політика та врядування

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Стратегічне управління та ризик-менеджмент

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Управління публічними фінансами

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Практика

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Силабус (денна форма)
Силабус (заочна форма)
Методичні рекомендації

Вибіркові освітні компоненти

6 вибіркових навчальних дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін