Громадське обговорення

Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Переглянути освітньо-професійну програму «Адміністративний менеджмент» (Administrative management) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції від 10 жовтня 2019 року (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Іваницька О.М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Переглянути освітньо-професійну програму «Електронне урядування» (Electronic Governance) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції від 2 жовтня 2019 року (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»

Переглянути освітньо-професійну програму «Публічне адміністрування та електронне урядування» (Public Administration and Electronic Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 15 травня 2020 року (гарант освітньої програми к. держ. упр., доц. Цимбаленко Я.Ю.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Аспірантура

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Переглянути освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (Public Administration and Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.