Громадське обговорення

Балакаврат
Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
Жовтень 2019 року

Переглянути освітньо-професійну програму «Адміністративний менеджмент» (Administrative management) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції від 10 жовтня 2019 року (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Іваницька О.М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»
Жовтень 2019 року

Переглянути освітньо-професійну програму «Електронне урядування» (Electronic Governance) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції від 2 жовтня 2019 року (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Магістратура
Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»
Вересень 2021 року

Обговорення до 28.11.2021 Переглянути освітньо-професійну програму «Публічне адміністрування та електронне урядування» (Public Administration and Electronic Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 2 вересня 2021 року (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції та зауваження можна надсилати до 28.11.2021 року включно на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.

Травень 2020 року

Переглянути освітньо-професійну програму «Публічне адміністрування та електронне урядування» (Public Administration and Electronic Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 15 травня 2020 року (гарант освітньої програми к. держ. упр., доц. Цимбаленко Я.Ю.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Аспірантура
Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»
Вересень 2021 року

Обговорення до 28.11.2021 Переглянути освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (Public Administration and Governance) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти нової редакції від 14 вересня 2021 року (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції та зауваження можна надсилати до 28.11.2021 року включно на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.

Зворотний зв’язок від стейкхолдерів щодо освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» (доктор філософії)

Заповнити Google-форму

Серпень 2020 року

Переглянути освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (Public Administration and Governance) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Новини щодо громадського обговорення та експертної діяльності