Міжнародна діяльність

Важливою складовою діяльності кафедри теорії та практики управління Факультету соціології і права (ФСП) є міжнародна діяльність, яка відбувається шляхом участі в організації та проведенні міжнародних семінарів і конференцій, «круглих столів» і прес- клубів, організації інноваційних і науково-дослідних проектів та участі в них, розвитку міжнародних зв’язків з науковцями різних країн тощо.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти кафедри теорії та практики управління Факультету соціології і права НТУУ «КПІ» беруть активну участь у міжнародній науковій діяльності.

Міжнародна діяльність кафедри теорії та практики управління спрямована на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти та науки; на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на міжнародних конференціях; на проведення наукових заходів  з міжнародною участю; на залучення до навчання іноземних громадян; на залучення кращих студентів до навчання по програмі академічної мобільності, проведення досліджень або проходження стажування за кордоном в рамках міжнародної співпраці; на виготовлення випускникам додатку до диплома європейського зразка.

Звіт з міжнародної діяльності кафедри

2015 рік 2013 рік