Силабуси (бакалаврат)

Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки

БДЖ та цивільний захист
Історія державного управління в Україні
Кібернетика та системний аналіз
Логіка
Моделювання та прогнозування процесів і систем
Основи здорового способу життя
Основи математичних знань в публічному управлінні
Політологія
Практичний курс іноземної мови (частина 1)
Практичний курс іноземної мови (частина 2)
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування (частина 1)
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування (частина 2)
Соціальна філософія
Соціологія
Статистика
Теорія держави та права
Теорія ймовірності
Українська мова за професійним спрямуванням

Цикл професійної підготовки

Бенчмаркінг в публічному управлінні
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні
Державний маркетинг
Державні інформаційні ресурси та електронні послуги
Діловодство, референтська та офісна діяльність
Кваліфікаційна робота
Мікро- та макроекономіка
Організація та управління діяльністю адміністративних органів
Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота)
Основи економіки
Основи електронного урядування
Основи інформаційної безпеки
Основи менеджменту та теорії організації
Основи публічного управління та адміністративної діяльності
Правові засади адміністративної діяльності
Практика
Психологія управлінської взаємодії
Публічна служба
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Розумні міста та основи сталого розвитку
Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
Стандартизація, сертифікація та управління якістю
Теорія прийняття управлінських рішень
Управління неурядовими організаціями та технології взаємодії влади і громади
Цифрові технології в управлінні

Вибіркові освітні компоненти
Цикл загальної підготовки

Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу
Силабуси можна переглянути на сторінках навчальних дисциплін

Цикл професійної підготовки

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального фахових каталогів

Силабуси
У Ф–Каталогу більше 50 вибіркових освітніх компоненти, які забезпечуються різними кафедрами факультету соціології і права.
У списку зазначені навчальні дисципліни кафедри теорії та практики управління ФСП.

Брендинг і маркетинг територій
Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні (для ОПП «Електронне урядування»)
Вступ до підприємництва (підготовка до ЄФВВ)
Гендерний підхід до управління персоналом на державній службі
Геоінформаційні системи (для ОПП «Адміністративний менеджмент»)
Державне управління в сфері міграції
Експертні методи та технології
Електронна демократія (для ОПП «Адміністративний менеджмент»)
Електронна комерція
Комунікативні кампанії
Логістика в Індустрії 4.0
Мережеві війни
Організаційна культура та лідерство
Особливості врегулювання трудових відносин в органах публічної адміністрації
Особливості господарської діяльності в органах публічної адміністрації
Політична географія та міжнародні інституції
Політична освіта державного службовця
Політична система України. Виборчий процес
Проєктний менеджмент
Публічні послуги сервісної держави
Створення та розвиток IT–продуктів
Сучасні тенденції в управлінні містом
Теорія і практика референтської та офісної діяльності (для ОПП «Електронне урядування»)
Управління неурядовими організаціями (для ОПП «Електронне урядування»)
Управління персоналом та тайм-менеджмент
Фінансовий менеджмент

Освітні компоненти до 2023 року
Освітні компоненти  у попередніх версіях навчальних планів,
за якими ще здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Інтернет-технології та ресурси
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
Соціальна політика та сталий розвиток
Теорія і практика референтської та офісної діяльності
Теорія і практика референтської та офісної діяльності (заочна форма)
Трудове право
Управління базами даних
Управління неурядовими організаціями
Управління неурядовими організаціями (курсова робота)