Вибіркові дисципліни

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Міжфакультетський/факультетський/кафедральний фаховий каталог (Ф–Каталог)
Бакалаврат
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
ОПП «Адміністративний менеджмент»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
ОПП «Електронне урядування»
Магістратура
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
ОПП «Публічне адміністрування та електронне урядування»
Аспірантура (PhD)
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
ОНП «Публічне управління та адміністрування»
Загальноуніверситетський каталог (ЗУ–Каталог)

Документи

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок реалізації студентами факультету соціології і права права на вільний вибір навчальних дисциплін