Силабуси (магістратура)

Денна форма навчання
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки

Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
Правові засади управління інтелектуальною власністю
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Цикл професійної підготовки

Механізми та технології публічного управління та адміністрування
Основи національної безпеки
Електронне урядування та електронна демократія
Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування
Публічна політика та врядування
Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні
Стратегічне управління та ризик-менеджмент
Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади
Управління публічними фінансами
Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні

Практика
Підготовка до кваліфікаційної роботи
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи

Вибіркові освітні компоненти

Ґендерна політика в системі публічного управління (анотація)
Запобігання та протидія корупції (анотація)
Запобігання та протидія корупції (силабус)
Комунікаційні стратегії (анотація)
Комунікаційні стратегії (силабус)
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (анотація)
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (силабус)
Публічне управління у сфері національної безпеки (анотація)
Публічне управління у сфері національної безпеки (силабус)
Реінжиніринг адміністративних процесів (анотація)
Реінжиніринг адміністративних процесів (силабус)
Управління персоналом і лідерство на публічній службі (анотація)
Управління проєктами в публічній сфері (анотація)
Управління публічними закупівлями (анотація)
Управління публічними закупівлями (силабус)
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування (анотація)
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування (силабус)
Управління трудовими ресурсами (анотація)
Управління трудовими ресурсами (силабус)

Заочна форма навчання
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки

Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
Правові засади управління інтелектуальною власністю
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Цикл професійної підготовки

Механізми та технології публічного управління та адміністрування
Основи національної безпеки
Електронне урядування та електронна демократія
Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування
Публічна політика та врядування
Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні
Стратегічне управління та ризик-менеджмент
Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади
Управління публічними фінансами
Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні

Практика
Підготовка до кваліфікаційної роботи
Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи

Вибіркові освітні компоненти

Ґендерна політика в системі публічного управління (анотація)
Запобігання та протидія корупції (анотація)
Запобігання та протидія корупції (силабус)
Комунікаційні стратегії (анотація)
Комунікаційні стратегії (силабус)
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (анотація)
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (силабус)
Публічне управління у сфері національної безпеки (анотація)
Реінжиніринг адміністративних процесів (анотація)
Реінжиніринг адміністративних процесів (силабус)
Управління персоналом і лідерство на публічній службі (анотація)
Управління проєктами в публічній сфері (анотація)
Управління публічними закупівлями (анотація)
Управління публічними закупівлями (силабус)
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування (анотація)
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування (силабус)
Управління трудовими ресурсами (анотація)
Управління трудовими ресурсами (силабус)