Бакалаврат

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти нашого факультету.

Бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування» є професіоналом універсального характеру, здатним забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. Його знання придатні для використання в будь-якій сфері діяльності людини – від державного управління до виробництва, бізнесу, культурної та освітньої сфери.

Спеціалізації

  • Адміністративний менеджмент
  • Електронне урядування

Назва кваліфікації

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту. Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний стиль життя. Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» включає викладання циклів навчальних дисциплін.

Вступ на бакалаврат

1. Вступ за програмою підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти
2. Вступ за програмою підготовки бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу чи технікуму)

Гуртожиток

Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Детальна інформація за телефонами

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2017 році

Офіційні документи для вступу

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Соціальні мережі

Абітурієнт ФСП КПІ 2017 Вконтакте

Кафедра теорії та практики управління Вконтакте