Blog

,

До уваги стейкхолдерів!

У розділі сайту кафедри теорії та практики управління “Громадські обговорення” є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми Електронне урядування / Electronic governance” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.) та освітньо-професійної програми “Адміністративний менеджмент / Administrative management” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Іваницька О.М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандарту.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження на електронні пошти: