Blog

,

Обговорення стандартів вищої освіти ступеня «доктор філософії» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

12 жовтня 2017 року в залі адміністративних засідань КПІ імені Ігоря Сікорського відбулося розширене зібрання підкомісії науково-методичної комісії спеціальності 281 (074) Публічне управління та адміністрування з приводу обговорення стандартів вищої освіти України третього (освітньо-наукового) рівня освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, а також напрямів дослідження за зазначеною спеціальністю.

У засіданні підкомісії прийняли участь представники державних посадовців, керівники вищих навчальних закладів, видатні вчені та науковці з різних областей України. Всього присутніх було понад 60 осіб.

     Обговоренню підлягали ключові питання, що стосуються порядку та процедури здобуття ступеня доктора філософії спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, переліку компетентностей доктора філософії, нормативного змісту його підготовки та інші важливі питання.

     Підкомісія науково-методичної комісії спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування дякує всім присутнім за участь в обговоренні стандартів вищої освіти України третього (освітньо-наукового) рівня освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.