Силабуси (доктор філософії – PhD)

Денна форма навчання
Нормативні освітні компоненти
Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку
Лідерство та антикризове управління
Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
Аналітика даних у сфері публічного управління

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

Методологія наукових досліджень публічного управління та адміністрування
Організація науково-інноваційної діяльності
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
Академічна доброчесність та наукова комунікація
Педагогічна практика

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія

Вибіркові освітні компоненти

Комунікативні кампанії в публічному управлінні
Конфліктовирішення, миротворення та медіація
Механізми забезпечення сталого розвитку громади
Мистецтво наукової доповіді
Правові та організаційні засади запобігання корупції
Професійна етика та академічна доброчесність
Реінжиніринг адміністративних процесів
Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні
Управління комунікаціями в публічному управлінні та адмініструванні
Управління публічними закупівлями
Управління персоналом і лідерство на публічній службі
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування
Управління проєктами в публічній сфері
Фінанси та бюджетування в державному секторі
Формування кадрового потенціалу та лідерство у публічному управлінні

Заочна та вечірня форма навчання
Нормативні освітні компоненти
Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку
Лідерство та антикризове управління
Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
Аналітика даних у сфері публічного управління

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

Методологія наукових досліджень публічного управління та адміністрування
Організація науково-інноваційної діяльності
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
Академічна доброчесність та наукова комунікація
Педагогічна практика

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія

Вибіркові освітні компоненти

Комунікативні кампанії в публічному управлінні
Конфліктовирішення, миротворення та медіація
Механізми забезпечення сталого розвитку громади
Мистецтво наукової доповіді
Правові та організаційні засади запобігання корупції
Професійна етика та академічна доброчесність
Реінжиніринг адміністративних процесів
Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні
Управління комунікаціями в публічному управлінні та адмініструванні
Управління публічними закупівлями
Управління персоналом і лідерство на публічній службі
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування
Управління проєктами в публічній сфері
Фінанси та бюджетування в державному секторі
Формування кадрового потенціалу та лідерство у публічному управлінні